RN
TwitterFacebook

Łomża wzięła prawie całą pulę. Dofinansowanie z NFOŚiGW

Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim oraz doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Grajewie i Kolnie – to przedsięwzięcia, które w sumie otrzymają ponad 42 mln zł wsparcia ze środków unijnych i krajowych, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy w tej sprawie podpisano dziś w Białymstoku.

Podpisanie umów było częścią konferencji z cyklu „Efektywność energetyczna i OZE (odnawialne źródła energii) – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Uczestnikami konferencji byli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Konferencja była okazją do podpisania aż siedmiu umów na dofinansowanie prośrodowiskowych projektów, które są realizacją kierunków rozwoju, ujętych w strategicznych dokumentach regionu podlaskiego. Spotkanie odbyło się z udziałem prezesa zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy oraz przedstawicieli władz miejskich Łomży, Bielska Podlaskiego, Grajewa i Kolna, a także zaproszonych parlamentarzystów i samorządowców.

Cztery z siedmiu projektów realizowane będą w Łomży. Największy z nich będzie polegał na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz uporządkowaniu łomżyńskiej gospodarki wodno-ściekowej. Wartość całkowita inwestycji to 52.319.363,-zł, przy czym dofinansowanie z unijnego działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” wyniesie 27.125.261,-zł. Realizacja projektu zwiększy możliwość odbioru zanieczyszczeń i bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych. Zostanie przeprowadzona modernizacja sieci, systemu cieplnego i wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania, usprawnienie działania części mechanicznej, biologicznej i osadowej.

Drugim co do wielkości przedsięwzięciem w Łomży będzie rozbudowa ciepłowni miejskiej. Całkowity koszt projektu to 26.777.100,-zł, a dofinansowanie z unijnego działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” wyniesie 9.843.759,- zł. Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji energetycznego spalania o kocioł wodny.

Kolejne projekty to przebudowa PSZOK-u przy ul. Akademickiej i rewitalizacja Parku Jana Pawła II. Ponadto z naszego regionu dofinansowanie uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna. Pieniądze będą przeznaczone na zakup nowych wozów bojowych w OSP Grajewo i OSP Kolno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *