RN
TwitterFacebook

Łomża: Zabytkowa kamienica przy ulicy Wojska Polskiego przechodzi termomodernizację [FOTO]

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” prowadzone są prace w zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17. Charakterystyczny budynek położony przy drodze krajowej nr 61 w ciągu roku powinien odzyskać swój dawny blask.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki zauważa, że w rejonie ulic 3 Maja, Polowej i Wojska Polskiego jest wiele zabytkowych kamienic.

– Ich remonty są bardzo trudne i kosztowne. Cieszę się, że tej najbardziej charakterystycznej z nich uda się przywrócić dawną świetność dzięki środkom pozyskanym z RPO – podkreśla Andrzej Garlicki.

Realizowana inwestycja obejmuje m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, odtworzenie elewacji zewnętrznej od ul. W. Polskiego i Polowej, docieplenie mieszkań od wewnątrz, stropodachu, wymianę okien mieszkań i klatek schodowych, drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji c.w.u., wymianę instalacji c.o. oraz zamontowanie kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody i biwalentnego zasobnika pojemnościowego.

Dotychczas wykonano osuszanie i ocieplenie fundamentów od strony ul. Polowej, ocieplono stropodach wełną mineralną, wykonano konstrukcję z drewna i podłogę docelową poddasza z płyt OSB. Od strony podwórka ocieplono około 50 procent ściany. Obecnie wykonywane jest odwodnienie terenu. Wewnątrz obiektu trwają prace elektryczne i wymiana wewnętrznych linii zasilających. Od strony ul. Wojska Polskiego rozpoczęło się osuszanie i ocieplenie fundamentów.

Wartość realizowanej inwestycji wynosi 3.153.823,01 zł, z czego 1.438.691,95 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *