RN
TwitterFacebook

Łomża: Zasady obsługi mieszkańców przez Urząd Miejski

Od poniedziałku 25 maja br. Urząd Miejski przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców. Zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875). Wizyta będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują następujące rygory sanitarne:
▶ dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;
▶ obowiązek zachowania odległości między poszczególnymi osobami 1,5 metra;
▶ obowiązek stosowania rękawiczek i zasłaniania twarzy;
▶ obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu.

Załatwianie spraw przez ePUAP
Wobec nadal trwającego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom urzędu zalecamy załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP i Profil Zaufany.
Załatwienie większości spraw jest możliwe drogą elektroniczną z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem np. bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, składać pisma i większość wniosków. Poprzez ePUAP można złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldowanie lub wymeldowanie, wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa, zaświadczenie o stanie cywilnym lub odpis aktu stanu cywilnego (więcej informacji na ten temat:
www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis), a za pośrednictwem domeny www.obywatel.gov.pl można zarejestrować nowo narodzone dziecko.
Katalog spraw, które można załatwić przez ePUAP, znajduje się na stronie
www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.
Zachęcamy mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.

Obsługa bezpośrednia w Urzędzie
Mieszkańcy decydujący się na osobiste załatwienie sprawy w urzędzie proszeni są o telefoniczną rejestrację terminu.
Jedynie wcześniejsze umówienie daty i godziny spotkania z pracownikiem odpowiedzialnym za dany rodzaj sprawy pozwoli uniknąć konieczności oczekiwania w długich kolejkach i kontaktów z innymi oczekującymi na załatwienie sprawy.

We wszystkich sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego z urzędnikami, którzy poinformują o krokach, które powinni Państwo podjąć. Wszystko po to, aby – zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia – ograniczać kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum.
▶ Wnioski i dokumenty oraz informacje szczegółowe w zakresie poszczególnych rodzajów spraw są do pobrania na stronie BIP urzędu w zakładce „Jak załatwić sprawę” oraz w wykazie poniżej.
▶ Do dyspozycji mieszkańców jest strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl, gdzie można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.
▶ Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami bankowymi.

 

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE

Rodzaj sprawy Telefon do pracownika merytorycznego Link do formularza i szczegółowej informacji w BIP
Centrum Obsługi Mieszkańców – Oddział Ewidencji Ludności
Zameldowanie (pobyt stały, czasowy) 86 2156741 (42,43) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=308
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności 86 2156741 (42,43) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=364
Postęp.adm. – wymeldowania, zameldowania 86 2156741 (42,43) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=362
Dowód osobisty – złożenie wniosku 86 2156741 (42,43) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=307
Dowód osobisty – odbiór dowodu 86 2156746 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=307
Rejestr wyborców, spis wyborców 86 2156741 (42,43) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?k=13
Sprawy stowarzyszeń , fundacji 86 2156746 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=335
Zawiadomienia o zgromadzeniach 86 2156746 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=313
Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji
Pierwsza rejestracja pojazdu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=316
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=319
Rejestracja (przerejestrowanie) zarejestrowanego pojazdu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=317
Czasowa rejestracja pojazdu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=318
Odbiór dowodu rejestracyjnego 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=322
Wyrejestrowanie pojazdu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=320
Zawiad. o nabyciu/zbyciu pojazdu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=321
Dowody rejestr. zatrzymane przez Policję, ITD 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=323
Wydanie wtórnika/wymiana dowodu rejestr. 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=324
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestr. 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=325
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=326
Dopisanie/wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestr. 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=327
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=328
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=329
Wydanie decyzji o nadaniu numeru nadwozia/podwozia lub ramy 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=330
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=331
Wydanie tablicy rejestr. na bagażnik rowerowy 86 2156833 (34) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=336
Wydanie prawa jazdy 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=209
Wydanie prawa jazdy – zmiana danych 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=211
Wydanie wtórnika prawa jazdy 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=210
Zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=216
Przywrócenie uprawnienia po cofnięciu 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=215
Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=208
Wymiana zagranicznego prawa jazdy 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=214
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=218
Wydanie prawa jazdy – przedłużenie ważności 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=212
Wymiana prawa jazdy na podstawie wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami 86 2156836 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=213
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=219
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=222
Zaświadczenia – przewozy drogowe 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=220
Wydanie uprawnienia diagnosty 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=223
Wpis do ewidencji instruktorów 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=224
Zezwolenia – wykon. zawodu przewoźnika 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=288
Licencje – przewóz osób taksówką 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=291
Licencje – przewóz rzeczy 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=289
Zezwolenia – regularny przewóz osób 86 2156829 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=213
Centrum Obsługi Przedsiębiorców
Wpisy do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gospodarczej 86 2156749,

86 2156750

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=358
Sprawy dot. przedsiębiorców, inwestorów, SSE, Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnień z podatków od nieruchomości, możliwości finansowania 86 2156852,

cop@um.lomza.pl

http://biznes.um.lomza.pl/
Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzenia 86 2164830

86 2156752

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=127
Rejestracja zgonu 86 2164830

86 2156752

 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=130
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym 86 2156752 (53, 55)

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=137

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=353

Zawarcie małżeństwa konkordatowego, zawarcie małżeństwa za granicą, zgłoszenie ślubu cywilnego 86 2156755

86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=129

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=132

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=128

Przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu ojcostwa, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małż. 86 2164830

86 2156844

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=134

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=135

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=133

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=138

 

Rejestracja orzeczeń sądów zagranicznych i wyroków rozwodowych 86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=281

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=280

Zmiana imion i nazwisk 86 2164830

86 2156844

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=170
Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Podatków
Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego  86 2156782

86 2156845

86 2156777

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=348

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=345

 

Złożenie deklaracji – podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych 86 2156782 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=347

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=339

Wydawania zaświadczeń z ewidencji podatkowej 86 2156779

86 2156780

86 2156845

86 2156777

86 2156782

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=341

 

Ulgi dla podatników 86 2156782

86 2156845

86 2156777

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=342

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=337

 

Opłata od posiadania psa 86 2156782

86 2156778

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=33

 

Informacja o zaległościach lub nadpłatach – podatek od nieruchomości, podatek rolny 86 2156780

86 2156779

86 2156778

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=352

 

Informacja o zaległościach lub nadpłatach – opłata za gospodarowanie odpadami 86 2156880 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=370

 

Informacja o zaległościach lub nadpłatach – wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa 86 2156777 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=315

 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
Nabycie na własność komunalnego lokalu mieszkalnego 86 2156823       

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=287
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,  wniosek o bonifikatę

 

86 2156823       

86 2156825       

86 2156826

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=315
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 86 2156823       

86 2156825                

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=173
Wniosek o wydzierżawienie lub najem nieruchomości 86 2156824 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=180
Zgłoszenie zamiaru wpłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 86 2156823       

86 2156825       

86 2156826

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=368
Wniosek o czasowe zajęcie terenu 86 2156824 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=181
Wniosek o nabycie nieruchomości 86 2156824 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=179
Wniosek o możliwość podziału nieruchomości i o zatwierdzenie projektu podziału. 86 2156820 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=177
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku i o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym  

86 2156826

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=178
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Sprowadzenie zwłok z obcego państwa 86 2156786 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=92
Rejestracja zwierząt egzotycznych 86 2156786 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=91
Decyzja zatw. projekt robót geologicznych 86 2156792 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=108
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych 86 2156792 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=107
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 86 2156792 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=172
Deklaracja – opłaty za odpady komunalne 86 2156783 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=370
Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy 86 2156789 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=46
Zezwolenie – organiz. imprezy na drodze publ. 86 2156789 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=303
Zmiana organizacji ruchu na drogach 86 2156789 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=47
Zezwolenie – działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 86 2156794

 

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=102

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej – odbiór odpadów komunalnych 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=278

 

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza 86 2156792 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=38
Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 86 2156792 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=106

 

Karta wędkarska 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=31
Zezwolenia na zbieranie i przetw. odpadów 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=42
Rejestracja sprzętu pływającego 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=34
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o pow. do 300 ha 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=112
Zaświadczenia o objęciu działki planem urządzenia lasu 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=354
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=126
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=35
Karta łowiectwa podwodnego 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=32
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 86 2156794 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=37
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 86 2156785 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=45
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 86 2156788 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=176
Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót

86 2156790

 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=162

 

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym 86 2156790 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=161
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 86 2156790 http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=160
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – ul. Polna 16
Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych 86 2166319 http://um.lomza.pl/bip/ebiuro.php

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86 2156842 http://um.lomza.pl/bip/ebiuro.php
Sprawy mieszkaniowe 86 2160992 http://um.lomza.pl/bip/ebiuro.php
Karta Dużej Rodziny 86 2160992 http://www.lomza.pl/index.php?wiad=2614

http://www.lomza.pl/index.php?k=132

Nieodpłatna pomoc prawna 86 2166319 http://www.lomza.pl/index.php?k=234
Wydział Edukacji – ul. Polna 16
Stypendia i zasiłki szkolne 86 2162000 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=8114
Dofinans. Kształc. młodocianego pracownika 86 2168069 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=17571
Dowóz uczniów do szkół 86 2168069 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=8063
Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży 86 2168069 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=17446
Biuro ds. Budownictwa – ul. Nowa 2
Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=247

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=248

 

Zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=249

 

Zgłoszenia o zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=250

 

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=251

 

Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=252

 

Udzielanie/odmowa zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=253

 

Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków z ich korzystania 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=254

 

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=255

 

Zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu 86 2156814 (15)

86 2156816 (17)

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=256

 

Wydział Architektury – ul. Nowa 2
Decyzje o warunkach zabudowy 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=302
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publiczn. 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=299
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=298
Zaświadczenia o objęciu/braku objęcia terenu ustaleniami MPZP miasta Łomża 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=300
Wypisy i wyrysy z MPZP miasta Łomża 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=300
Zaświadczenia o podjęciu/niepodjęciu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=300
Zaświadczenia w sprawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=300
Wydanie odpisu/duplikatu decyzji 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=371

 

Zaświadczenia o ostateczności decyzji 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=372
Zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami MPZP 86 2156809 (10, 11) http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=373
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – ul. Farna 1
Udostępnianie pomieszczeń w „Domku Pastora” 86 3070044 http://www.lomza.pl/index.php?k=233
Łomżyńska Karta Seniora

Łomżyńska Karta Miejska

86 2168068 http://www.lomza.pl/index.php?k=204
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Dworna 23 b
Ustalanie stopnia niepełnosprawności osób po 16 roku życia 86 2166456

 

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=77&f=wiecej
Ustalanie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia 86 2166456 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=78&f=wiecej
Legitymacja osoby niepełnosprawnej 86 2166456 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=7118&f=wiecej
Karty parkingowe 86 2166456 http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=7118&f=wiecej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *