TwitterFacebook

Łomża: Zastrzyk pieniędzy na aktywizację osób wykluczonych

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 2,8 miliona zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na integrację zawodową, kursy, szkolenia, indywidualne ścieżki wsparcia dla osób wykluczonych i niepełnosprawnych. Jednym z realizatorów tych działań jest łomżyńska Spółdzielnia Socjalna Alexis.

Organizacja zajmie się aktywizacją 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Głównym celem jest wzrost aktywności uczestników projektu na rynku pracy. W realizacji tego zadania pomogą staże zawodowe, kursy, szkolenia i pośrednictwo pracy. Wartość projektu to 658 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 591 tys. zł.

Pieniądze otrzymało też Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, które pomoże 32 osobom niepełnosprawnym z Białegostoku i powiatu białostockiego. W tym gronie znajdzie się 21 uczestników, którzy już pracują w zakładzie aktywności zawodowej „Wytwórnia” oraz 11 osób, które zostaną zatrudnione w zakładzie w wyniku realizacji projektu. W planie jest indywidualna diagnoza potencjału uczestników i zastosowanie odpowiednich działań aktywizacji. Projekt jest wart 2,5 mln zł, dofinansowanie z RPOWP to 2,2 mln zł.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *