TwitterFacebook

Łomżyńscy gimnazjaliści lepsi od rówieśników z kraju

W piątek gimnazjaliści z całej Polski poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego. Okazało się, że średnia wyników łomżyńskich gimnazjalistów przewyższa średnią krajową. Egzamin gimnazjalny oprócz znaczenia diagnostycznego, ma znaczenie rekrutacyjne. Wyniki tego egzaminu są bardzo ważne w rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Średnia wyników łomżyńskich gimnazjalistów jest wyższa od średniej krajowej ze wszystkich przedmiotów. Z testu z wiedzy o społeczeństwie i historii, łomżanie uzyskali średnio 64% przy czym średnia krajowa to 59%. Jeszcze lepiej uczniowie łomżyńskich gimnazjów napisali test z języka polskiego. Średni wynik uczniów z Łomży to 71% przy czym średnia krajowa wynosi o dwa punkty procentowe mniej. Z przedmiotów przyrodniczych gimnazjaliści z Łomży osiągnęli wynik 55%, a w kraju średni wynik jest o 3 punkty procentowe niższy. Najsłabiej wszystkim uczniom w kraju poszła tradycyjnie królowa nauk – matematyka. Łomżyńscy gimnazjaliści uzyskali średnio lekko ponad połowę punktów czyli 52%, a średnia krajowa wyniosła 47%. Najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski. Uczniowie z Łomży osiągnęli średni wynik 71%, a średnia krajowa to 67%. Natomiast angielski na poziomie rozszerzonym napisali na 53%, a w kraju średni wynik to 49%.

Wyniki egzaminów pokazały też, które obszary podstawy programowej zostały opanowane w sposób bardzo dobry, a nad czym trzeba jeszcze pracować lub zwiększyć liczbę godzin nad ćwiczeniem pewnych umiejętności. Można dostrzec pewną prawidłowość, że najlepiej opanowaną umiejętnością, co sprawdza się przy analizie wyników ze wszystkich egzaminów, jest umiejętność wykorzystywania informacji. Najmniej trudności sprawiło uczniom właśnie rozwiązywanie zadań gdzie trzeba było wykorzystać podane w tekście informacje. Natomiast w chwili, gdy trzeba wykazać się już konkretną wiedzą, znać wzór, datę, nazwę epoki czy nawet gramatykę, wtedy pojawia się problem. Takie właśnie zadania sprawiły gimnazjalistom największą trudność. I nie zmienia się to już od wielu lat.

Tegoroczni trzecioklasiści są jednymi z ostatnich roczników, które pisały egzamin gimnazjalny. Test kończący ten stopień szkoły napiszą jeszcze dwa roczniki. Potem, w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów, będzie obowiązywał egzamin ósmoklasisty kończący naukę w szkole podstawowej. Egzamin ten będzie składał się z obowiązkowych przedmiotów czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz dodatkowo każdy zdający będzie musiał wybrać jeden przedmiot spośród: biologii, fizyki, chemii, geografii i historii.

Absolwenci gimnazjów znają już swoje wyniki. Teraz czekają na nie na pewno z ogromną niecierpliwością maturzyści. Oni swoje wyniki poznają już 1 lipca.

Bartosz Święciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *