RN
TwitterFacebook

Miasto chce wykorzystać potencjał MPK. Jest szansa na przekształcenie w spółkę

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży to jednostka organizacyjna Miasta Łomża powołana w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w zakresie transportu zbiorowego. MPK zostało utworzone w 1969 roku, ułatwiając życie mieszkańcom miasta i sąsiednich gmin. Uwarunkowania prawne oraz ograniczenia organizacyjne zakładu budżetowego nie pozwalają jednak w pełni wykorzystać drzemiącego w nim potencjału. Czy w roku jubileuszu 50-lecia MPK zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego?

Aktualnie łączna długość linii autobusowych obsługiwanych przez łomżyńskie MPK wynosi 184 km, a długość tras 119 km. W ciągu roku miejskie autobusy przewożą około 3,6 mln osób, z tego płacących za bilety około 2,2 mln, przejeżdżając około 1,65 mln wozokilometrów. Transport zbiorowy finansowany jest z wpływów  z biletów oraz dotacji z budżetu Miasta. Gminy ościenne generalnie nie dotują komunikacji, dlatego też jeśli wpływy z biletów na terenie gmin nie pokrywają kosztów, likwidowane są kursy o znikomym napełnieniu. Warto podkreślić, że od 2012 roku ceny biletów nie wzrosły. W 2015 roku wprowadzono tańsze bilety miejskie za przejazdy po godz. 18:00. Rozszerza się też katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych np. posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Łomżyńskiej Karty Seniora, czy osób niepełnosprawnych. Aby zaspokoić oczekiwania i potrzeby społeczne uruchamianych jest coraz więcej bezpłatnych kursów i linii specjalnych. Za darmo można dojechać np. na Łomżyńską Wieczerzę Wigilijną, Noc Muzeów, Juwenalia czy inne imprezy miejskie. Na dzień 1 listopada uruchamiana jest bezpłatna komunikacja miejska i podmiejska oraz dodatkowa linia cmentarna. Tradycyjnie 8 marca za darmo podróżują komunikacją miejską kobiety, a w „Dniu bez samochodu” posiadacze aut. Mimo to dotacja otrzymywana przez MPK z budżetu miasta jako refundacja za ulgi jest relatywnie jedną z najniższych w Polsce, a koszt wozokilometra był najniższy w regionie.

W ramach poszukiwań najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej, testowane są różne autobusy oraz różne napędy. Wśród podejmowanych zadań inwestycyjnych, łomżyńskie MPK, jako jedna z pierwszych komunikacji miejskich w kraju, wykonała instalację fotowoltaniczną na zajezdni oraz przygotowała dokumentację techniczną na jej rozbudowę pod kątem wykorzystania własnego źródła prądu do ładowania autobusów elektrycznych. Uruchomiony został system dynamicznej informacji pasażerskiej, działający w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl, dzięki któremu pasażerowie uzyskali dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku.

Te wszystkie działania są podejmowane pomimo tego, że od momentu wprowadzenia centralizacji rozliczeń podatku VAT, kondycja ekonomiczna MPK jest coraz gorsza. Obowiązek stosowania prewspółczynnika przy odliczeniach VAT-u z faktur zakupowych i wliczania nieodliczonego podatku w koszty znacząco je podnosi. W zupełnie innej sytuacji są spółki, które nie stosują prewspółczynnika. – Gdybyśmy w 2018 roku działali w formie spółki z o.o., wykonując dokładnie tę samą działalność, nasze koszty byłyby niższe o ponad 600 tys. zł. – informuje w materialne przesłanym do radnych Rady Miejskiej Halina Pawelczyk, główny księgowy MPK dodając, że podstawowym źródłem przychodów z usług jest sprzedaż biletów, a malejące wpływy i brak innych możliwości zbilansowania planu finansowego zmuszają corocznie do maksymalnego ograniczania planowanych kosztów. Przekłada się to chociażby na problem z odchodzeniem doświadczonych i zatrudnieniem nowych kierowców, którzy u innych pracodawców otrzymują o wiele wyższe wynagrodzenie. Ponadto sąsiednie miasta o porównywalnej liczbie ludności mają wyższe koszty i otrzymują więcej środków z budżetów miast, ale ich koszty są niższe o VAT, dlatego, że  transport zbiorowy obsługują u nich spółki.

Dlatego w najbliższym czasie ważnym działaniem będzie przekształcenie MPK z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Jego działalność byłaby dofinansowana w oparciu o rekompensatę liczoną jako różnica między ponoszonymi kosztami i osiąganymi przychodami powiększonymi o rozsądny zysk. W ramach spółki możliwa będzie sprzedaż paliwa i innych materiałów, świadczenie usług warsztatowych, zwiększenie zakresu przewozów na zlecenie. Przekształcenie MPK jest warunkiem planowanego wkrótce rozszerzenia bezpłatnej komunikacji na kolejne grupy mieszkańców, jak również dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

UM w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *