RN
TwitterFacebook

Naukowe spojrzenie na osobę Jezusa i wiarę w Nazarejczyka (sympozjum)

Piąta edycja sympozjum fundamentalnoteologicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży poświęcona była osobie Jezusa. Jednym z prelegentów był Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika “Do Rzeczy”.

Cyklicznie, co roku, podejmujemy refleksję, w kluczu teologii fundamentalnej nad konkretnym zagadnieniem. W tym roku jest to osoba Jezusa, Jego tożsamość, relację przez wieki do Jezusa, jak się kształtowała wiara. A ponieważ mamy rok Henryka Sienkiewicza pytamy także o miejsce jakie Nazarejczyk zajmuje w jego twórczości –  powiedział ks. dr Przemysław Artemiuk, wykładowca WSD w Łomży, jeden z organizatorów sympozjum.

Kim On jest?
Część naukową spotkania otworzył referat ks. dra Zbigniewa Skuzy (WSD Łomża) zatytułowany: “Kim On jest?” (por. Mk 4,41). Prelegent jest wykładowcą Pisma Świętego, wicerektorem WSD, a także współautorem audycji ABC Wiary – Spotkania z Biblią w Radiu Nadzieja.

W wykładzie starałem się wskazać, w jaki sposób Ewangelista Marek ukazuje nam dochodzenie do coraz pełniejszej wiary w osobę Jezusa Chrystusa. Rozważanie oparłem na trzech fragmentach Ewangelii(…). Dostrzegamy przez to, że wiara w Jezusa kształtuje się stopniowo. Trzeba stawiać pytania: Kto to jest? Ale ostateczne światło na Jego osobę rzuca tylko i wyłącznie krzyż(…) – powiedział o swoim wykładzie ks. dr Skuza.

Od heretyka do brata
Przez długie wieki, aż do czasów oświecenia, Żydzi traktowali Jezusa jako heretyka, od którego najlepiej byłoby się odseparować poprzez milczenie. Skoro jednak wskutek chrześcijańskiego głoszenia Jezusa jako Syna Bożego i Zbawcy takie milczenie nie okazywało się w pełni skuteczne, rabini stworzyli ideologiczny i w ogromnym stopniu niesympatyczny Jego wizerunek w Talmudzie, stanowiącym podwalinę judaizmu pobiblijnego. Wprawdzie niektórzy odważniejsi myśliciele żydowscy potrafili czasami zdystansować się wobec tej tradycji i wypowiedzieć się o Jezusie cieplej (np. Majmonides, Spinoza, Emden), to w zasadzie dopiero od epoki nowożytnej datuje się sięganie przez wyznawców judaizmu po źródła chrześcijańskie (cztery ewangelie), by z nich dowiedzieć się prawdy o Jezusie. Znamienici Żydzi odkrywają wówczas, że ich asymilacja ze światem chrześcijańskim jest o tyle możliwa, że przecież Założyciel tej religii był Żydem. Potraktowanie zatem Jezusa jako brata pomogło wielu uczonym żydowskim podjąć bardziej rzetelne badania nad najgłębszą tożsamością Jezusa i Jego znaczeniem dla judaizmu. Odbierano Jezusa choćby jako charyzmatycznego mistrza, autentycznego proroka, nawet swoiście pojmowanego mesjasza, czy wreszcie tajemniczą postać o wyraźnych rysach nadprzyrodzonych – powiedział o przygotowanym wystąpieniu autor referatu “Od heretyka do brata. Żydowskie spojrzenie na Jezusa w ciągu wieków”, ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski (UKSW).

“Punkt zerowy wiary”
Sądzę, że Jezus Chrystus stworzył wiarę Kościoła. Ta teza często jest wypierana i kwestionowana w dużej części współczesnej dyskusji. Jedna strona w dyskusji stwierdza, że to wiara Kościoła “uformowała” Jezusa, druga zaś, tradycyjna (obecnie zepchnięta do defensywy) twierdzi inaczej – że to, w co dziś wierzy Kościół zostało zapoczątkowane przez historycznego Jezusa. Czyli: wiara nie jest formą zniekształcenia, wypaczenia pierwotnego przekazu, ale jest właściwą interpretacją. Być może rozwinięciem i dopełnieniem czegoś co było ukryte, albo nie do końca pokazane, ale istnieje ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym co stało się wiarą Kościoła, a tym czego Jezus nauczał – powiedział we wprowadzeniu do swojego referatu red. Paweł Lisicki (Do Rzeczy).

Sienkiewicz i Nazarejczyk
Ostatni referat wygłosił o. dr Andrzej Bielat OP, który ukazał m.in. szczególne znaczenie przeżywania wiary, cierpienia i relacji do Boga, w kontekście dzieł Henryka Sienkiewicza. Przywoływany Pan Wołodyjowski stali się przedstawieniem drogi wiary, poszukiwania Boga, a także trudnego dialogu po stracie bliskiej osoby. Tutaj – jak wskazał prelegent – Sienkiewicz ukazał siebie samego, który w momencie kreowania wspomnianej postaci sam był osobą przeżywającą żałobę – a zatem również on sam zadawał sobie pytania o śmierć i sens przemijania. Temat śmierci u Sienkiewicza wskazał o. Bielat seminarzystom jako doskonały przykład pogłębionej refleksji nad przechodzeniem do “nowego życia”. Przywołał także inne, mniej znane dzieła autora, jak np. Wiry, a także ukazał motywy inspiracji Sienkiewicza XIX-wiecznym dziełem Ben-Hur. 

Po każdej z dwóch części sympozjum był czas na dyskusję. Na zakończenie spotkania rektor WSD, ks. prał. Jarosław Kotowski podziękował prelegentom, a także słuchaczom za obecność i podkreślił, iż to sympozja fundamentalnoteologiczne, które od 5 lat odbywają się w seminarium, stały się już ważną, akademicką tradycją.

xtt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × two =