TwitterFacebook

Ostateczny projekt Łomżyńskiej Karty Seniora zatwierdzony.

Na ostatnim posiedzeniu Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów, w którym uczestniczył prezydent Mariusz Chrzanowski został zatwierdzony projekt Łomżyńskiej Karty Seniora. 

14 października podczas posiedzenia Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów prezydent Mariusz Chrzanowski przekazał członkom projekt Łomżyńskiej Karty Seniora do konsultacji – Po zapoznaniu się z projektem zwróciliśmy się do pana prezydenta z postulatem, aby karta była wydawana osobom, które ukończyły  60 roku życia, a nie tak jak zakładał projekt, od 65 roku życia – mówi Grażyna Czajkowska przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów.

Propozycja członów Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów, dotycząca obniżenia wieku do 60 roku życia, została przyjęta przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego – Seniorzy podkreślali, że w Europie definiuje się osoby starsze, już od 60 roku życia, dlatego uważam, że naszą kartę warto dostosować do standardów europejskich. Przyjąłem tę propozycję. Wniosek, który przedłożę Wysokiej Radzie w listopadzie, będzie zawierał zaproponowaną przed Radę Seniorów zmianę – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Na ostatnim spotkaniu Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów ustalono również, że zmieni się nazwa Regulaminu Karty Seniora na Regulamin Programu Łomżyńskiej Karty Seniora, dołączony do niego będzie również wzór upoważnienia do odbioru karty przez osoby trzecie.

Karta seniora ma gwarantować szereg ulg, zwiększać dostęp do usług publicznych, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz innych dóbr zapewniających poprawę komfortu życia. Posiadaczem Karty Seniora będzie mogła zostać osoba, która ukończyła 60-ąty rok życia, zamieszkała w Łomży. Wydanie karty będzie bezpłatne.

AA

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *