RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Dotacje na rekreację, opiekę nad dziećmi i aktywizację mieszkańców

Świetlica wiejska, miasteczko ruchu drogowego, tereny rekreacyjne, remont przedszkola – gminy szykują kolejne inwestycje w ramach Lokalnych Grup Działania. Na środowym posiedzeniu, 3 czerwca, Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na osiem takich projektów.

Gmina Zbójna utworzy Centrum Kultury Kurpiowskiej w dawnym budynku przedszkola przy ul. Łomżyńskiej 48 w Zbójnej, który wyremontuje na potrzeby projektu. Centrum służyć będzie Stowarzyszeniu „Żyj z Kulturą”, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zbójnej oraz lokalnym organizacjom pozarządowym do prowadzenia warsztatów i zajęć społeczno-kulturalnych. Wartość tego projektu wynosi 429 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 364 tys. zł. Projekt ten został zgłoszony na nabór, ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Z kolei gmina miejska Wysokie Mazowieckie uporządkuje tereny zielone nad rzeką Brok przy ul. Przechodniej, co będzie kosztować 980 tys. zł, z czego dofinansowanie pokryje 271,6 tys. zł.  Utwardzi nawierzchnię, wybuduje alejki, chodniki, zamontuje ławki, kosze, stojaki na rowery i oświetlenie oraz zasadzi zieleń. Natomiast gmina Kulesze Kościelne utworzy Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Gołasze Mościckie, w którym odbywać się będą imprezy kulturalne, rekreacyjne, służące integracji lokalnej. Wartość tej inwestycji wynosi blisko 355 tys. zł, dotacja przekracza 300 tys. zł. Oba projekty pochodzą z LGD „Brama na Podlasie”.

Gmina Sokółka, w ramach LGD „Szlak Tatarski”, przeprowadzi modernizację i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce. Przystosuje je do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnościami. Z wyremontowanych pomieszczeń będą korzystać nie tylko przedszkolaki, ale również inne dzieci z terenu gminy. Placówka we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” będzie organizować tam wydarzenia integracyjne. Inwestycja będzie kosztować ponad 1,4 mln zł, dofinansowanie wyniesie prawie 542 tys. zł

Kolejne cztery projekty zostały zgłoszone w ramach LGD Fundusz Biebrzański. I tak gmina Sztabin odnowi budynek OSP w Sztabinie i utworzy w nim świetlicę wiejską (koszt 990 tys. dofinansowanie 541 tys. zł), gmina Lipsk zagospodaruje budynek administracyjny na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (koszt 637,5 tys. dofinansowanie 542 tys. zł), a gmina Janów przebuduje budynek po dawnym skupie mleka i będzie prowadziła tam różne zajęcia, np. kursy obsługi maszyn rolniczych, szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego, naukę gry w szachy dla dzieci czy zajęcia informatyczne (koszt 448 tys. zł, dofinansowanie 380,5 tys. zł). Z kolei gmina Korycin planuje budowę kompleksu rekreacyjnego, w którym znajdzie się miasteczko ruchu drogowego, plac zabaw, ścieżki spacerowe, wyposaży je również w rowery do dyspozycji mieszkańców. Inwestycja wyniesie blisko 600 tys. zł, dotacja pokryje prawie 508 tys. zł.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 4 =