RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Dwie linie kolejowe zyskają nową jakość

Odcinek Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica i linia Śniadowo–Łomża zostaną zmodernizowane. Umowy w tej sprawie zostały podpisane w piątek (26.06) na białostockim dworcu PKP. Koszt obu inwestycji to prawie 4 mld zł. W spotkaniu wziął udział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś.

Modernizacja transeuropejskiego korytarza Rail Baltica na terenie Polski to jeden z najważniejszych projektów zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego – podkreślał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Sztandarowa inwestycja kolejowa

Minister zwrócił uwagę, że dzięki temu przedsięwzięciu zyska gospodarka kraju i zwiększy się rola Polski na mapie transportowej Europy.

Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna i nowoczesna polska kolej – dodał.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił wagę wszystkich inwestycji, jakie w ostatnim czasie poczyniono w regionie:

Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpatia są kluczowe dla rozwoju naszego województwa – powiedział. – Ale to nie wszystko. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Fundusz Dróg Samorządowych, z którego województwo podlaskie tylko w przeciągu 1,5 roku uzyskało ponad 300 mln zł dofinansowania z budżetu państwa, to dowód na to, że dla tego rządu nie ma Polski A i Polski B.

Ostatnia prosta

71 km odcinek Czyżew-Białystok to ostatni fragment modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok, będący częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica i jednocześnie jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w regionie.

To szczególny dzień dla Polskich Linii Kolejowych. Podpiszemy największą w historii umowę o największej wartości – 3,3 mld zł. Realizacja Rail Baltica jest jedną ze sztandarowych inwestycji kolejowych w całej Unii Europejskiej – mówił Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK.

Pociągi osobowe będą mogły tam jeździć z prędkością nawet do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do stolicy ma trwać ok. półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż teraz.

Linia będzie w całości bezkolizyjna, wszystkie przejazdy będą dwupoziomowe. Dodatkowo przebudowa ma objąć perony na 11 przystankach i 5 stacjach. Będą szersze i wyższe oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. PLK zapowiada nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne, nowe nagłośnienie i funkcjonalne oświetlenie.

Prace budowlane mają trwać 37 miesięcy, do lipca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana jest przez Unię Europejską (UE) z programu CEF (Connecting Europe Facility) – „Łącząc Europę”. Umowę w tej sprawie podpisali Piotr Jurczyk, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz Krzysztof Pietras, Dyrektor Regionu Centralnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Śniadowo-Łomża. Szybciej, taniej, lepiej

Szybsze pociągi, mniejsze koszty eksploatacji, poprawa jakości usług kolejowych – to główne założenia rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo–Łomża.

Inwestycja przede wszystkim usprawni ruch na tym odcinku poprzez poprawę stanu technicznego kolei. Zwiększą się prędkości maksymalne pociągów (pasażerskie – 100 km/h oraz towarowe – 80 km/h). Mniejsze będą koszty eksploatacji, poprawi się też jakość usług. Wszystko to podniesie konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu, a także zwiększy dostępność transportową województwa.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na przygotowanie dokumentacji projektowej, ponieważ linia kolejowa nr 49 na odcinku Śniadowo–Łomża jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Podpisana dziś umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ważnym krokiem na drodze realizacji tej inwestycji – zaznaczył Artur Kosicki, marszałek województwa.
 
Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – ponad 4 mln zł. Dokumentacja projektowa będzie gotowa w II kwartale 2023 r.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża podpisali: prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli m.in. ministrowie, posłowie na sejm, parlamentarzyści oraz radni wojewódzcy.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × three =