RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Podpisano umowę powierzenia z Podlaskim Funduszem Rozwoju

Funduszami zwróconymi z wkładów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2007-2013 będzie zarządzał Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR). W czwartek (2.04) umowę powierzenia podpisali Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Artur Duda, Prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Umowę zawarto na dziesięć lat.

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o został powołany z inicjatywy  samorządu województwa podlaskiego na bazie Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o .

Fundusz będzie zarządzał pieniędzmi pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej oraz przychodami z tych środków. Docelowo ma być to ok. 160 mln zł. Celem powołania PFR jest wspieranie rozwoju i promocji województwa podlaskiego. A przede wszystkim ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.

Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowę powierzenia pn. „Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podlaskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podlaskiego przez Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”.

Województwo Podlaskie powierza Podlaskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. , w zamian za rekompensatę, realizację zadań użyteczności publicznej polegających na efektywnym zarządzaniu na rzecz Województwa Podlaskiego środkami finansowymi zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 lub niezaangażowanymi oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach.

Powyższe zadanie ma na celu wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Podlaskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzania środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.

Powierzenie realizacji zadań jest konsekwencją realizowanej przez Województwo Podlaskie polityki wyjścia z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, określonej w uchwale Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 32/411/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r., której podstawowym elementem jest stopniowe wycofywanie wkładów, zaangażowanych w instrumenty finansowe z RPO WP 2007-2013.

Wrota Podlaskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − 20 =