RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Ponad dwa miliony złotych na odnowienie zabytków

2 miliony 270 tysięcy zł – to łączna kwota dotacji do prac restauratorskich i robót budowalnych w 53 podlaskich obiektach zabytkowych na rok 2019. Pieniądze z budżetu państwa pozyskał Podlaski Konserwator Zabytków. 

Najwięcej środków przeznaczyliśmy na zabytki sakralne, zarówno kościoły katolickie jak i cerkwie dlatego, że stanowią one najwyższy odsetek zabytków w województwie podlaskim – mówiła Podlaska Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.

Jednym z beneficjentów programu jest kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli (gm. Kolno). Na konserwację ambony i chrzcielnicy  parafia otrzymała dotacje w wysokości 43 tys. zł, co jak informuje ks. proboszcz Krzysztof Karwowski stanowi połowę kosztów całości prac.

Oto pełna lista podmiotów z regionu, które otrzymały dotacje:

  1. Diecezja Łomżyńska – 40 tys. złotych na III etap remontu elewacji Pałacu Biskupiego w Łomży.
  2. Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II w Łomży – 70 tys. złotych na remont zabytkowej elewacji budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Stefana Wyszyńskiego przy Placu Papieża Jana Pawła II (etap IVb).
  3. Diecezja Łomżyńska – 34 tys. złotych na remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 – etap II.
  4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli – 43 tys. złotych na konserwację ambony i chrzcielnicy kościoła.
  5. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach – 40 tys. złotych na prace restauratorskie ołtarza pw. Ukrzyżowania i ołtarza pw. św. Franciszka z Asyżu (XIX w.).
  6. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Łomży – 38 tys. złotych na prace konserwatorskiego nagrobka Franciszka Nikodema Kossakowskiego z 1611 roku, wartu Bartholomea Vernosty vel Venesta z Chęcina znajdującego się w Katedrze Łomżyńskiej.
  7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie – 33 tys. złotych na wykonanie badań i dokumentacji kościoła.
  8. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Radziłowie – 85 tys. złotych dla kościoła pw. św. Barbary z 1739 roku w Kramarzewie.
  9. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie – 42 tys. złotych na remont elewacji wschodniej kościoła.
  10. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku – 35 tys. złotych na remont zabytkowego kościoła parafialnego (IV etap).

Umowy na dofinansowanie podpisano we wtorek (25.06) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

oprac. pg/Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *