RN
TwitterFacebook

Pomagamy seniorom.

W Łomży realizowane jest zadanie publiczne pod nazwą: Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE, którego głównym celem jest uruchomienie społecznego mechanizmu wolontariackiego wspierania doraźnych potrzeb życiowych łomżyńskiego środowiska senioralnego.

Zadanie z zakresu: społeczeństwo obywatelskie i edukacja ekonomiczne, które zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Łomża, jest realizowane przez Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE.

Międzypokoleniowy wolontariat

Zgodnie z założeniami projektu udało się utworzyć dwie społeczności: młodzieżową i senioralną, których współpraca stwarza międzypokoleniowe możliwości w zakresie niesienia naszym seniorom życiowej pomocy oraz wykorzysta energię i wolontariacki potencjał tkwiący w młodzieży i młodszych pokoleniach. Został zgodnie z celami zakończony nabór do grup wolontariackich, które osiągnęły założony stan liczebny, a ich członkowie zostali wstępnie przygotowani do możliwości świadczenia samopomocowych usług. Została też utworzona wspomagająca te procesy strona internetowa: www.solidarniwpotrzebie.pl.

Integracja to podstawa

Na zakończenie pierwszej fazy projektu odbyło się na terenie Lasu Jednaczewskiego integracyjne spotkanie, w trakcie którego omówiono cele i podstawy współdziałania sieci samopomocy, jak również seniorzy w dyskusji mogli  zgłaszać swoje pomysły co do możliwości dalszego rozwoju projektu. W trakcie spotkania z udziałem zasłużonej wolontariuszki senioralnej Danuty Waśko, przy wtórze akordeonu obecni w przyjacielskiej atmosferze odśpiewali szereg piosenek, jak również pomimo chwilami niesprzyjającej aury wykonali kilka układów tanecznych.  

Jak można zgłosić chęć swojej pomocy lub prośbę o wsparcie ?

Wolontariusze chętni do świadczenia seniorom swojej pomocy mogą zalogować się na FB do Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej, gdzie po akceptacji Regulaminu Wolontariatu trafiają do bazy społeczników gotowych do niesienia wsparcia członkom grupy senioralnej. Z kolei zgłaszanie przez łomżyńskich seniorów zapotrzebowania na określony rodzaj wsparcia, odbywa się za pośrednictwem: konta na FB – Senioralna Grupa Wolontariacka lub innego członka tej grupy. W przypadku braku dostępu do mediów społecznościowych pozostaje kontakt poprzez e-mail: sos@solidarniwpotrzebie.pl lub tel. : 660 163 846.

Funkcjonowanie samopomocowej Grupy Wolontariackiej – SOLIDARNI W POTRZEBIE we współpracy z partnerskimi organizacjami, planowane jest jako jedno z długofalowych i stałych działań stowarzyszenia. Jako dodatkowa korzyść z realizacji zadania publicznego zakładane jest pogłębienie integracji społecznej i społecznych więzi międzypokoleniowych, jak również budowę dobrego wizerunku Łomży jako miasta otwartego na inicjatywy obywatelskie.

Wolontariusze projektu na jego podsumowanie zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i listami gratulacyjnymi oraz drobnymi pamiątkami promującymi jego szczytne cele.

Zarząd stowarzyszenia: Solidarni w Potrzebie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve + three =