RN
TwitterFacebook

Ponad 4,5 miliona złotych z UE na łomżyńskie projekty [FOTO]

Umowy opiewające na kwotę ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisały dzisiaj (11.04) trzy łomżyńskie podmioty: Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Świętego Ducha. – Pamiętamy o Łomży i dalej będziemy o niej pamiętać – mówił podczas konferencji poprzedzającej podpisanie umów w miejskim ratuszu, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 zrealizuje projekt pod nazwą „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Projektem objętym zostanie 183 uczniów oraz 10 nauczycieli z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Projekt zakłada trzy bloki. – Blok teoretyczny, gdzie młodzież będzie zgłębiała tajniki wiedzy z matematyki i języków obcych, bo na to będziemy kładli nacisk. Drugi blok to praktyka, gdzie młodzież będzie miała szereg kursów i szkoleń. Trzeci blok to staże. Nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli, bo kadra też musi doskonalić się i kształcić – mówi dyrektor szkoły, Bogumiła Olbryś.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkających w Łomży oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dzięki dotacji z RPO będzie możliwa rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCH Hospicjum pw. Świętego Ducha w Łomży. Celem inwestycji jest poprawa jakości opieki paliatywno-hospicyjnej. Przeniesienie leczenia części pacjentów do hospicjum ze szpitala, zmniejszy koszty takiego leczenia i skróci kolejki do leczenia szpitalnego dla tych, którzy tego bezwzględnie wymagają.

To jest inwestycja w młode społeczeństwo, kwestia szkolnictwa zawodowego, rozwoju usług. Druga kwestia to ochrona zdrowia, opieka nad najbardziej potrzebującymi. Wiemy, że jeżeli chodzi o hospicjum to w tej materii jest bardzo dużo zaniedbać w Łomży, ale prezydent miasta nad tym pracuje i wychodzimy naprzeciw. Trzecia sprawa to osoby niepełnosprawne i wszelkie usługi związane z pomocą tym osobom, aby mogły normalnie funkcjonować – mówił marszałek województwa, Artur Kosicki.

Na pomoc jaką w ostatnim czasie miasto otrzymuje z urzędu marszałkowskiego zwrócił uwagę prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski. – Przez kilka miesięcy funkcjonowania tego zarządu widać bardzo dużą poprawę jeżeli chodzi o wydawanie funduszów unijnych. W poprzedniej kadencji byliśmy jako województwa na ostatnim miejscu, a teraz ciągle awansujemy.

Bartosz Święciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *