RN
TwitterFacebook

Powiat łomżyński. Samorządowcy zgodni: Dworzec kolejowy w ramach CPK powinien być poza granicami Łomży

Samorządowcy Powiatu Łomżyńskiego podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów, który odbył się 17 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Łomża przyjęli wspólne stanowisko w sprawie projektu przebiegu linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich zdaniem dworzec kolejowy powinien być poza granicami Łomży. 
 
Wójtowie i burmistrzowie oczekując realizacji tej inwestycji i dostrzegając zaangażowanie w jej rzetelne przygotowanie zwracają uwagę, że mapy na których wyrysowane zostały proponowane przebiegi nowych linii kolejowych „ciąg nr 3, linia kolejowa nr 29, arkusz: 1 z 4” nie są aktualne i nie uwzględniają zrealizowanych, lub zatwierdzonych i realizowanych dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim. Inwestycje: most energetyczny Polska – Litwa, droga ekspresowa S61 (Via Baltica), gazociąg wysokiego ciśnienia Polska – Litwa tzw. południowy odcinek, czy obejście (obwodnica) Konarzyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 wchodzą w kolizję z prezentowanymi przebiegami linii kolejowej nr 29 na obszarze Gminy Łomża. Przedstawione w projekcie SSL warianty zakładają przejście przez środek Miasta Łomża, po śladzie obecnej linii kolejowej i dawnej rezerwy kolejowej, która od kilkunastu już lat nie istnieje w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża.

Włodarze proponują, aby do dokumentu SSL i dalszych analizy, został wprowadzony wariant przebiegu linii 29 nowym szlakiem po zachodniej stronie Miasta Łomża, za którym przemawia wiele argumentów społecznych i ekonomicznych.

Najważniejszym jest ograniczenie do minimum potencjalnych konfliktów społecznych, jakie może wywołać lokalizacja linii kolejowej w przebiegu pomiędzy osiedlami bloków i domków jednorodzinnych Miasta Łomża. Wskazany w projekcie SSL przebieg linii kolejowej na długości ok. 2 km dawnej rezerwy kolejowej, znajduje się w odległości około 30 metrów od bloków i domów. Samo wytyczanie trasy może wywoływać sprzeciw mieszkańców, a nawet jeśli doszłoby do realizacji inwestycji, jej uciążliwość byłaby bardzo duża.

Trwający kilka minut przejazd pociągów przez Miasto Łomża wiązałby się z koniecznością przecięcia kilku ulic, w tym czterech z pięciu największych w Mieście Łomży: Wojska Polskiego (DK 61 i DK63), gen. Władysława Sikorskiego (DK63), Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i Alei Legionów (DW 677), oraz co najmniej jeszcze: ul. Nowogrodzkiej, ul. Rot. Witolda Pileckiego, ul. Poznańskiej i ul. Grobla Jednaczewska. Zamknięcie szlabanów na każdej z nich na kilka minut dla każdego z przejazdów pociągów sparaliżowałoby ruch w mieście.

Dodatkowo tak wytyczona linia kolejowa musiałaby w dwóch miejscach przecinać nową drogę ekspresową S61 (Via Baltica), co wiązałoby się z koniecznością dobudowy nowych wiaduktów na realizowanej w tej chwili drodze, która jest jednym z korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieć transportowej TEN-T.

Realizacja linii kolejowej nr 29 w proponowanym alternatywnym przebiegu przez obszar Gminy Łomża, poza obszarami gęstej zabudowy Miasta Łomża, będzie wiązała się z potencjalnie znacznie mniejszymi konfliktami społecznymi, niższymi kosztami realizacji inwestycji i możliwym krótkim czasem przygotowania dokumentacji, uzyskiwania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i samej budowy.

Przyjmując do analiz i realizacji proponowany alternatywny przebieg linii nr 29 nadal uzyskujemy zakładany w projekcie SSL cel jakim jest skomunikowanie Miasta Łomża transportem kolejowym (str. 45). Lokalizacja nowego Dworca Kolejowego Łomża w okolicy Grzymał Szczepankowskich lub Nowych Kupisk na terenie Gminy Łomża, byłaby oddalona o ok. 3 km od granic administracyjnych Miasta Łomża i ok. 5 – 6 km od jej ścisłego centrum. Dworzec znajdowałby się w sąsiedztwie zaplanowanych węzłów drogowych S61 „Łomża Zachód” lub „węzeł Nowogród”, co rozwiązywało problem kosztownej budowy nowych dróg dojazdowych. Taka lokalizacja, poza ścisłym centrum Miasta Łomży, umożliwiałaby niemalże nieograniczoną rozbudowę infrastruktury kolejowej, zapewniając możliwości rozwojowe Ziemi Łomżyńskiej na kolejne dziesięciolecia.

UG Łomża

1 komentarz

  1. Remik Odpowiedz

    Co oni wymyslają??!! Nich zrobią referendum i zapytają ludzi o zdanie!!! Dworzec tylko w centrum!!! Dworzec kolejowy powinien być jak najbliżej PKSu by ludzie mogli sprawnie przesiadać się. Wtedy nastepuje naturalna wymiana potoków podróżnych. Ludzie mają wybór i ograniczamy ruch samochodów osobowych na drogach. Dworzec na peryferiach to nikt nie będzie jechał na dworzec!! Budują nowe centrum przesiadkowe w w Łomży i co? Przyjadę autobusem czy fasterem i zero przesiadki na pociąg? Taryfę brać by dojechać na PKP? to jest chore!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *