RN
TwitterFacebook

Prezydent Łomży sprzeciwia się planom PKP PLK. Apeluje o dotrzymanie danego słowa

Wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno poinformował o planach PKP PLK S.A., dotyczących rezygnacji z realizacji inwestycji na linii kolejowej Łapy – Śniadowo oraz zamiarze opracowania jedynie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej Śniadowo – Łomża, a nie jak wcześniej planowano również wykonaniu robót budowlanych. Swój sprzeciw w tej sprawie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wystosował prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Pismo zostało również skierowane do wiadomości Premiera RP, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Podlaskiego, parlamentarzystów z naszego regionu oraz władz samorządowych sąsiadujących z Łomżą. Poniżej prezentujemy treść pisma.

Sz. Pan
Ireneusz Merchel
Prezes Zarządu
PKP PLK S.A.

Z niemałym zaskoczeniem przyjąłem upublicznioną przez Zarząd Województwa Podlaskiego informację o planowanej przez PKP PLK S.A. rezygnacji z realizacji rewitalizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa oraz opracowanie jedynie dokumentacji na rewitalizację linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża, a nie jak wcześniej planowano również na wykonanie robót budowlanych. Jest to dla mnie niezrozumiałe i stanowczo się temu sprzeciwiam.
Pragnę zauważyć, że powyższe działania stanowią zaprzeczenie rządowej polityki zrównoważonego rozwoju kraju. Stają również w sprzeczności do zapowiedzi Mikołaja Wilda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który na początku października br., podczas swojej wizyty w Łomży deklarował włączanie Łomży do systemu połączeń kolejowych oraz budowę nowej linii kolejowej nie tylko w kierunku Warszawy, ale również Giżycka. Wcześniej również Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel zapowiadał zlecenie Studium Wykonalności, w którym eksperci zdecydują czy linia kolejowa z Warszawy na Mazury mogłaby przebiegać przez Łomżę.
Linie kolejowe Nr 36, na odcinku Śniadowo – Łapy i nr 49 – Śniadowo – Łomża są wykorzystywane do transportu tranzytowego towarów od granicy państwa (Kuźnica) do Łomży i odwrotnie oraz do krajowego transportu towarów masowych (węgiel, kruszywa budowlane, cement, drewno i inne). Na linii kolejowej nr 49 – Śniadowo – Łomża, w skali roku do Łomży transportuje się 70 – 90 tys. ton tych towarów, a na linii nr 36 – Ostrołęka – Łapy – 204 – 275 tys. ton.
Przypominam, że w połowie 2013 roku zapadła decyzja o wyłączeniu z eksploatacji do końca 2013 roku powyższych linii kolejowych, jednak dzięki staraniom władz samorządowych i przedsiębiorców odstąpiono od ich likwidacji. W ocenie zainteresowanych samorządów i mieszkańców, odcięcie ziemi łomżyńskiej od sieci kolejowej oddziaływałoby bardzo negatywnie na poziom życia w regionie i powodowało zahamowanie rozwoju gospodarczego.
Na początku 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego umieścił modernizację linii kolejowych Nr 36 w granicach województwa oraz linii Nr 45 na liście zadań priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Natomiast we wrześniu 2014 r.  przyznał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego spółce PKP PLK na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, niezbędnej do modernizacji linii kolejowych w regionie, w tym linii nr 36 – Ostrołęka – Łapy i nr 49 – Śniadowo – Łomża.
W 2017 roku spółka PKP PLK informowała, że tory kolejowe do Łomży mają być remontowane w latach 2019 – 2020. Zasadność realizacji tych prac wynikała ze studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowych nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa mazowieckiego oraz linii nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża. Należy również podkreślić, że w regionalnym planie transportowym województwa określono kryteria wyboru projektów do realizacji (załącznik nr 1, pkt, 1.2.). Wybór zadań inwestycyjnych z pominięciem tak ustalonych zasad nie powinien mieć miejsca. W planie zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego linie kolejowe Nr 36 i 49 znalazły się na liście zadań planowanych do realizacji do roku 2020.
Powyższe inwestycje mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu oraz uelastycznienia rynku pracy. Ponadto ich realizacja będzie miała wpływ na poprawę dostępności transportowej zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Istniejące od ćwierć wieku zaniedbania w tej kwestii doprowadziły do braku inwestorów i degradacji gospodarczej regionu. Obecnie subregion łomżyński jest białą plamą na mapie kolejowej województwa, Polski i Europy.
Apeluję o zaniechanie działań zmierzających do rezygnacji z modernizacji linii kolejowych nr 36 i 49, bądź jej znacznego opóźnienia i jak najszybsze podjęcie prac związanych z rewitalizacją kolei do Łomży. Jednocześnie deklaruję możliwość organizacji spotkania ze wszystkimi stronami zainteresowanymi zaprzestaniem degradacji kolei w zachodniej części województwa podlaskiego oraz podjęciem jak najszybszych działań mających na celu jej dostosowanie do wymogów XXI wieku.

Mariusz Chrzanowski
Prezydent Łomży

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four + twenty =