RN
TwitterFacebook

Region. Nowe zarzuty dla prezydenta Ostrołęki

Kolejne trzy zarzuty usłyszał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Dotyczą one nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówień. 

W Prokuratorze Okręgowej toczy się śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezydenta Ostrołęki. W lipcu br. Łukasz Kulik usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w sprawie budowy ulicy Majewskiego. Teraz doszły kolejne trzy zarzuty związane z nieprawidłowościami przy organizowaniu przetargów.

Poniżej pełen komunikat prokuratury w tej sprawie:

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łomży śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Ostrołęka w dniu 30 października 2020 roku prokurator przedstawił Prezydentowi Łukaszowi K. kolejne trzy zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 2 kk i art. 233 § 6 kk związane z nieprawidłowościami przy organizowaniu przetargów.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Łukasz K., pełniąc funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęka w dniach 25 września 2019 roku, 17 września 2019 roku oraz 08 listopada 2019 roku w Ostrołęce w związku z czynnościami w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie inwestycji „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce” oraz inwestycji „Wymiany chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”, gdzie jako kierownik zamawiającego, złożył oświadczenia, iż nie podlega wyłączeniu w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, albowiem nie pozostawał przed upływem trzech lat od wszczęcia przedmiotowych postępowań w stosunku zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, podczas gdy faktycznie w dniu 10 grudnia 2018 roku zawarł w imieniu Miasta Ostrołęka z ubiegającym się o udzielenie zamówień Markiem T., umowę zlecenia na wykonanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a także wiedząc, iż Marek T. będąc prawomocnie skazany z art. 286 § 1 k.k. podlega wykluczeniu z przetargów, zaniechał działań zmierzających do weryfikacji karalności Marka T. i wykluczenia go z przetargów, po czym w dniu 15 października 2019 roku zawarł jako Prezydent Miasta Ostrołęka umowę Markiem T. jako wykonawcą, na mocy której zlecił wykonawcy działającemu jako właściciel firmy TYSZMARK-POL MPBO wykonanie robót budowalnych w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce – etap II część 2”. W przypadku dwóch pozostałych inwestycji do zawarcia umów nie doszło z uwagi na odrzucenie oferty Marka T. oraz unieważnienie jednego z postępowań przetargowych. Łukasz K. działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego , wyrażającego się w konieczności zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz zagwarantowaniu równych pozycji uczestnikom przetargów publicznych.
Łukasz K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego w dalszym ciągu stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 złotych oraz zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz miasta Ostrołęka.

Głos w sprawie zarzutów zabrał włodarz Ostrołęki. Liczy on na umorzenie sprawy jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego:

“Po ostatniej wizycie w Prokuraturze Okręgowej w Łomży całkowicie pozbyłem się wątpliwości dotyczących podstaw toczonego przeciwko mojej osobie postępowania. Według Prokuratury w przypadku postępowania na:

 
Przebudowa ul. Krańcowej Etap II część 2 – działałem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego, poprzez wybór oferty TYSZMARK-POL jako najtańszej w postępowaniu,
 
Wymianę chodnika oraz nawierzchni ul. Olimpijskiej – działałem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego, poprzez wybranie w tym postępowaniu do realizacji oferty ZUI Dziekońscy – czyli zupełnie innego podmiotu,
 
Przebudowa ul. Krańcowej Etap II część 1 – działałem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego, poprzez odrzucenie oferty Marka T. jako najtańszej – ale rażąco niskiej, oraz wybranie w tym postępowaniu do realizacji oferty MAR BRUK – czyli zupełnie innego podmiotu,
 
Podsumowując chcę napisać, iż zachowując logikę Prokuratury, nawet gdybym w każdym z postępowań w których startował TYSZMARK-POL (3 wskazanych teraz i 2 wskazanych poprzednio), wybrał oferty innych firm, to Prokuratura Okręgowa w Łomży i tak postawiłaby mi zarzut „działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego”.
 
Niestety na dziś nie jestem w stanie pojąć logicznie jak odrzucenie oferty TYSZMARK-POL działa na jego korzyść, ale liczę na umorzenie sprawy jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego.”

pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × five =