RN
TwitterFacebook

Region. Pieniądze na Klub Seniora, własny biznes i aktywność na rynku pracy

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na cztery projekty Lokalnych Grup Działania (LGD). Pieniądze trafią m.in. do Łomży i gminy Piątnica.

Monieccy seniorzy będą mieli możliwość korzystania z oferty Klubu Seniora, którego głównym celem będzie wzrost aktywności i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby powyżej 50 roku życia). W klubie prowadzone będą zajęcia wzmacniające aktywność,  wspierające wzrost kompetencji społecznych, zaplanowano również wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

Projekt został zgłoszony w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, będzie on realizowany przez Moniecki Ośrodek Kultury, a otrzyma wsparcie w wysokości 81 162,50 zł.

Dwa projekty dotyczące zakładania działalności gospodarczej zostaną zrealizowane na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”. W ramach projektów powstanie 13 nowych przedsiębiorstw. Uczestnik, który się zakwalifikuje do projektu może liczyć na diagnozę predyspozycji przedsiębiorczych i zawodowych, szkolenia odnośnie prowadzenia swojego biznesu, przygotowanie i ocenę biznesplanu, przyznanie dotacji inwestycyjnej, wsparcie pomostowe itp. Projekty będą realizowane przez Agencje Rozwoju Regionalnego S. A. w Łomży a dotacja na te dwa projekty wynosi 682 159,37 zł.

Z kolei Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS”, została wsparta funduszami na realizację projektu „Aktywni na rynku pracy”.  Projekt w założeniu ma podnieść aktywność osób biernych zawodowo oraz przygotować takie osoby do powrotu na rynek pracy. Wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe z zakresu: opiekun osób starszych, kurs spawania, pracownik usług kosmetycznych, staże zawodowe – te wszystkie działania obejmuje ten projekt. Będzie on realizowany w partnerstwie z gminą Piątnica. Projekt został zgłoszony do Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, a dotacja wyniesie 312 675,52 zł.  

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *