RN
TwitterFacebook

Region. PSZOK wznawia przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku (28 września 2020 r.) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Akademicka 22) ponownie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe od mieszkańców Miasta Łomży, Gminy Łomża oraz Gminy Piątnica. Odpady nieodpłatnie można oddawać w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 16:00.

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
•    papier i tekturę;
•    tworzywa sztuczne;
•    drewno;
•    opakowania ze szkła;
•    zużyte opony;
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    przeterminowane leki;
•    oleje silnikowe,
•    farby, kleje, lepiszcza;
•    środki ochrony roślin;
•    odpady wielkogabarytowe;
•    niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz beto-nowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *