RN
TwitterFacebook

Region. Wojewoda Podlaski spotkał się z władzami Łomży

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku skończyło się półtoragodzinne spotkanie przedstawicieli władz Łomży z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim. Tematem rozmów było zabezpieczenie medyczne mieszkańców ziemi łomżyńskiej w związku z przekształceniem szpitala wojewódzkiego w jednoimienną placówkę zakaźną. 

W spotkaniu wzięli udział: prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski oraz przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z radnymi. Na wstępie przewodnicząca Alicja Konopka wręczyła Wojewodzie Podlaskiemu przyjęte na wczorajszej nadzwyczajnej sesji stanowisko Rady Miejskiej Łomży dotyczące przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w jednoimienny szpital zakaźny. Wojewoda odpowiadał także na pytania prezydenta i radnych, które były zadawane podczas wczorajszej sesji.

Prezydent i obecni radni ponownie zażądali zmiany decyzji odnośnie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny. Wojewoda Paszkowski argumentował jednak, że nie jest to możliwe.

W trakcie dyskusji pojawiły się też głosy, aby z jednoimiennego szpitala zakaźnego wydzielić budynek, w którym mieściłby się Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) i w którym udzielana byłaby podstawowa opieka medyczna. W trosce o zabezpieczenie opieki zdrowotnej dla dobra mieszkańców Łomży prezydent Mariusz Chrzanowski zażądał zwołania w trybie pilnym spotkania z udziałem przedstawicieli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dyrekcji łomżyńskiego szpitala oraz podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w celu koordynowania działań, mających na celu przeznaczenie na ten cel odpowiedniego budynku, w którym mieszkańcom udzielana byłaby podstawowa opieka medyczna. Wojewoda obiecał zwołać w trybie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego takie spotkanie w Łomży.

Padły również wnioski o zwiększenia ilości karetek w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Wojewoda stwierdził, że postulat ten zostanie zrealizowany.

UM Łomża

1 komentarz

  1. ludź z bagien Odpowiedz

    I co z tego wynikło. Parodia i cyrk. Po co te pokazówki. Smieszne i skandaliczne. Jedyną osobą, która odważyła się publicnie powiedzieć prawdę, to Pani Bernadeta Krynicka. Inni możnowładcy miasta na czele z “mądrym posłem” schowali głowy w piasek. To klęska władz Łomży. Jak wy teraz spojrzycie ludziom w oczy, jak pan poseł wytłumaczy się mieszkańcom ze swojej nieudolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 2 =