RN
TwitterFacebook

Region. Wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę kolejnego odcinka gazociągu Litwa-Polska

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w czwartek (5.09.) pierwsze pozwolenie na budowę południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa. Przejdzie on m.in. w niedalekiej odległości od Łomży.

Gazociąg Polska-Litwa jest inwestycją o charakterze strategicznym, ważną dla rozwoju województwa podlaskiego. To kapitał regionu, który poprawi dostęp do gazu dla mieszkańców Podlasiazaznaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jak dodał, aby z gazu mogli w przyszłości korzystać mieszkańcy, konieczne będą inwestycje towarzyszące (odpowiednie stacje zmniejszające ciśnienie gazu), które to umożliwią.

Wojewoda podlaski podkreślił, że z inwestycji skorzystają gminy leżące na trasie gazociągu, bo będą miały wpływy z podatków z tego tytułu.

Gazociąg będzie biegł przez województwa mazowieckie, fragment warmińsko-mazurskiego i przez kilkanaście zachodnich i północnych powiatów województwa podlaskiego.

Cała inwestycja ma łączyć tłocznię gazu Hołowczyce (Mazowieckie, na styku z woj. podlaskim i mazowieckim) z projektowanym gazociągiem Rembelszczyzna (Mazowieckie) – granica RP i Litwy. W Hołowczycach gazociąg Polska Litwa ma być spięty z gazociągiem jamalskim.

W Podlaskiem gazociąg będzie miał długość ok. 280 km w dwóch fragmentach: północnym i południowym. Północny zaczyna się w rejonie Kolna i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa do granicy z Litwą.

Wydane przez wojewodę podlaskiego czwartkowe zezwolenie dotyczy budowy ok. 32 km gazociągu na terenie gmin: Śniadowo, Łomża i Nowogród i gminy Mały Płock.

Do końca roku mają być wydane trzy ostatnie decyzje w sprawie budowy gazociągu Polska-Litwa.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *