RN
TwitterFacebook

Remonty w łomżyńskich szkołach

Uczniowie na wakacjach, a w łomżyńskich szkołach ruszają prace remontowe. Remonty obejmą także Publiczne Przedszkola i Bursy Szkolne. Według wstępnych informacji Urzędu Miejskiego w Łomży zakres prac obejmie następujące placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2

budowa placu zabaw – przygotowano dokumentację do procedury zamówień publicznych do 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw dla dzieci.

– modernizacja korytarza szkolnego – przygotowano zakres prac remontowych, trwa wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu. Wybór wykonawcy nastąpi po przeprowadzeniu procedury zamówienia do 30 000 euro.

Szkoła Podstawowa Nr 7

– budowa Sali gimnastycznej – w procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę budowy Sali gimnastycznej.

Zakres prac obejmuje wyburzenie starej Sali gimnastycznej i budowę nowej sali zgodnie z dokumentacja techniczną.

– przebudowa pionu żywieniowego z wymianą instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w całym budynku szkoły. Przygotowana jest dokumentacja techniczna zadania. Kwota przewidziana na realizację zadania w budżecie wynosi 975 000,00 zł. Przygotowano dokumentacje przetargową na wykonanie zadania w zakresie wymiany instalacji co, elektrycznej oraz remont po pracach instalacyjnych, remont kuchni oraz 3 łazienek.

Szkoła Podstawowa Nr 10

– remont pomieszczeń szkoły- remont obejmuje wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów z wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej z malowaniem ścian i sufitów korytarza seg. B, wykonanie posadzek z malowaniem ścian i sufitów klatek schodowych.

Przedszkole Publiczne Nr 4

– wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola – przygotowano opis przedmiotu zamówienia i wykonano kosztorys na wymianę ogrodzenia. W najbliższych dniach zostanie ogłoszona procedura zamówienia do 30 000,00 zł na wyłonienie wykonawcy robót.. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego ogrodzenia i wykonanie nowego panelowego.

Przygotowano dokumentację do zaproszenia do składania ofert .Zaproszenie zostanie ogłoszone w najbliższych dniach.

Przedszkole Publiczne Nr 8

– wymiana ogrodzenia terenu przedszkola – przygotowano opis przedmiotu zamówienia i wykonano kosztorys na wymianę ogrodzenia. W najbliższych dniach zostanie ogłoszona procedura zamówienia do 30 000,00 zł na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres prac obejmuje rozebranie starego ogrodzenia od strony ulicy i wykonanie nowego oraz wymianę przęseł ogrodzeniowych od strony placu zabaw.

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Modernizacja pionu sportowego przy Sali gimnastycznej S1. Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie remontu zaplecza sportowego Sali. Zakres obejmuje nowy podział pomieszczeń i pełen zakres prac wykończeniowych przebieralni i pomieszczeń sanitarnych. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie remontu. Z chwilą uzyskania dofinansowania zostanie uruchomiona procedura przetargowa na jego wykonanie.

I Liceum Ogólnokształcące 

– modernizacja szatni szkolnej – obecnie w trakcie jest przygotowywana dokumentacja na wykonanie modernizacji szatni. Po wykonaniu dokumentacji i uzgodnieniu zakresu prac zostanie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy robót.

II Liceum Ogólnokształcące

– modernizacja łazienek i CO w budynku szkoły – wykonano dokumentację techniczna na wykonanie robót. Złożono wniosek do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym. W najbliższych dniach rozpocznie się procedura przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót.

Zespól Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wpłynęło 9 ofert. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania. Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni dróg i chodników z kostki betonowej z podbudową oraz wykonanie oświetlenia drogi i chodników. Umowa zostanie podpisana po zwiększeniu środków w budżecie

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

– wymiana instalacji elektrycznej i remont korytarzy II i I piętra budynku szkoły. Przygotowywana jest dokumentacja kosztowa realizacji remontu. W najbliższych dniach ogłoszona zostanie procedura do 30 000,0 euro na wyłonienie wykonawcy robót.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7

– wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynkach A i B z pracami towarzyszącymi ( malowanie ścian i sufitów po wymianie instalacji ). Przygotowana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zamówień i Zakupów Publicznych zostanie ogłoszona procedura wyłonienia wykonawcy.

Bursa Szkolna Nr 1

– remont pomieszczeń Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży, obejmujący gruntowny remont ścian i podłóg w pomieszczeniu dawnej kotłowni. Wykonane zostanie zaplecze sanitarne przy pomieszczeniu.

Bursa Szkolna Nr 2

– Modernizacja pomieszczeń łazienek – przygotowano dokumentację kosztorysową na wykonanie modernizacji pomieszczeń łazienek na parterze, I i II piętrze budynku.

Zakres prac obejmuje wymianę okładzin ściennych i podłogowych. Wykonanie nowych kabin wc i prysznicowych, wymianę urządzeń sanitarnych. Wykonana będzie nowa instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach łazienek. Obecnie po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zamówień i Zakupów Publicznych UM zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót.

Bursa Szkolna Nr 3

– termomodernizacja z modernizacją pomieszczeń budynku bursy – trwa obecnie wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i modernizacji budynku. Dokumentacja jest na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Białymstoku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i otrzymaniu kompletu dokumentacji od projektanta rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy.

W ramach remontów obiektów oświatowych zaplanowanych jest szereg drobniejszych zadań za organizację których odpowiedzialne są poszczególne placówki. Wydział Inwestycji zapewnia w tych przypadkach jedynie wsparcie techniczne i nadzór inwestorski.

AM/UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *