RN
TwitterFacebook

Solidarni w Potrzebie: Łomżyński szpital z dużą szansą na wykreślenie z rejestru szpitali zakaźnych

Decyzja Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny podjęta z rygorem natychmiastowej wykonalności z dniem 13 marca br., odbiła się głośnym echem w Łomży i województwie podlaskim. Od samego początku wzbudziła ogromne kontrowersje zarówno pośród środowiska lekarskiego, jak i wśród mieszkańców Łomży oraz okolic, którzy na rzecz osób zarażonych koronawirusem stracili jedyny w regionie szpital świadczący rocznie setki tysięcy wysoko wyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych.

Dużą nadzieję na zmianę sytuacji łomżyńskiego szpitala wzbudziły słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ze środowej (w dniu 13 maja br) konferencji prasowej, który podkreślił możliwość zmiany przez ministerstwo decyzji w sprawie kwalifikacji szpitali do sieci szpitali jednoimiennych, kierując się kryterium więcej niż jednego szpitala w województwie oraz niskiego obłożenia w nim miejsc przez pacjentów zarażonych koronawirusem. Oba te kryteria spełnia Szpital Wojewódzki  w Łomży, dla którego otworzyła się tym samym możliwość dołączenia do podlaskiej sieci szpitali z oddziałami zakaźnymi, które uniknęły restrykcji związanych z przekształceniem w szpitale jednoimienne.

Głośne „NIE” środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego

O całej sprawie głośno wypowiadały się kontestujące tą decyzję autorytety lekarskie, m. innymi sława lekarska w dziedzinie epidemiologii z Białegostoku prof. Robert Flisiak – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, dr Jakub Przyłuski – łomżyński kardiolog inwazyjny, czy też ostatnio dr n. medycznych i łomżyński wieloletni ordynator oddziału nefrologicznego – dr n. medycznych Henryk Perkowski. Równie krytyczne opinie co do nieprzygotowania łomżyńskiego szpitala przedstawiały reprezentatywne przedstawicielki łomżyńskiego środowiska pielęgniarskiego. Wspólną cechą ich opinii był zarówno sam fakt nieprzygotowania szpitala, jak i pozbawienie możliwości świadczenia przez szpital świadczeń zdrowotnych dla ponad 100 tysięcznej populacji mieszkańców regionu, z ryzykiem niekontrolowanego wzrostu wśród niej śmiertelności oraz przypadków trwałej i ciężkiej utraty zdrowia.

Samorządowe i obywatelskie protesty również nie pozostawiały wątpliwości

Głośno na nadzwyczajnej sesji samorządu, sprzeciwili się decyzji Wojewody Podlaskiego – Prezydent Mariusz Chrzanowski i radni Rady Miasta Łomży. Krytyczne stanowisko zajął także Starosta Łomżyński Lech Szabłowski. Wspólne oświadczenie wydało w sprawie 4. Prezydentów Miasta Łomży: Marek Przeździecki, Jerzy Brzeziński, Mieczysław Czerniawski i Mariusz Chrzanowski, sprawujących swoje funkcje w latach 1990 – 2020. Wszyscy oni, jak i w swoich oświadczeniach posłowie Stefan Krajewski i Robert Winnicki podkreślali niedopuszczalność całkowitego pozbawienia opieki lekarskiej i szpitalnej dla całej rzeszy społeczności Ziemi Łomżyńskiej.

Na bazie obywatelskiego sprzeciwu i protestu powstało stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE, które zainicjowało społeczną akcję zbierania podpisów pod Petycjami do Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz do Ministra Zdrowia, w sprawie wykreślenia łomżyńskiego szpitala z rejestru szpitali jednoimiennych. W petycjach stowarzyszenie powołuje się m. innymi na konstytucyjne gwarancje braku dyskryminacji w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej , jak również na przykład pobliskiego szpitala w Ostrołęce, który nawet w dobie pandemii nie zaprzestał dla pacjentów ze swojego terenu świadczenia usług medycznych w swoich poradniach i oddziałach. Wolontariusze stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE rozpoczęli  w soboty i niedziele przed szpitalem „Niemy Protest”, w trakcie którego udzielają mieszkańcom informacji o celach akcji protestacyjnej, jak również przyjmują podpisy po petycjami. Pojawiło się także na terenie Łomży kilka punktów odbioru podpisanych petycji.

W ostatnich dniach jednoznaczne stanowisko w sprawie potrzeby wykreślenia szpitala w Łomży z rejestru szpitali jednoimiennych wydał poseł Lech Kołakowski oraz Zarząd Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Pytanie – jak teraz odtworzyć Szpital Wojewódzki III stopnia w Łomży pozostanie jeszcze na długo aktualne

Decyzja Wojewody Podlaskiego wydana dwa miesiące temu wytrąciła z rytmu pracy olbrzymi organizm łomżyńskiego szpitala. Od marca odwołano wszystkie zabiegi planowe, zdezorganizowano pracę całego szeregu poradni i oddziałów szpitalnych. Od kwietnia br. przestał też funkcjonować kluczowy dla szpitala dziecięcy oddział pediatryczny, obligatoryjnie wpisany do szpitalnego statutu. Z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zabrania lekarzom zatrudnionym w szpitalach jednoimiennych pracy na terenie innych jednostek, z pracy w szpitalu zrezygnowała także część kadry lekarskiej. Szpital poniósł ciężkie straty, a przez to zasadnym staje się pytanie o możliwość i termin odtworzenia jego pełnego potencjału.

W przypadku zmiany decyzji Ministra Zdrowia co do przekształcenia łomżyńskiego szpitala w jednoimienny, bardzo zasadnym z punktu widzenia zaspokojenia zdrowotnych potrzeb społeczności łomżyńskiej, wydaje się powołanie z udziałem organu właścicielskiego, wojewody podlaskiego, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz ekspertów z dziedziny wiedzy medycznej Zespołu do spraw odtworzenia Szpitala Wojewódzkiego III stopnia w Łomży. Działanie takiego zespołu niezbędne byłoby do skoordynowania wielu działań logistycznych i zapewnienia budżetu dla jak najbardziej pilnego odtworzenia pełnej infrastruktury szpitalnej oraz kadry lekarskiej.

Stąd właśnie wynika gorący apel stowarzyszenia Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE do właściwych w tej sprawie decydentów. Apelujemy w interesie mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej o powołanie takiego zespołu i zainicjowanie prac przy jednym stole, nad przywróceniem łomżyńskiego szpitala do stanu co najmniej sprzed przekształcenia go w szpital jednoimienny.

Żółte skrzynki do zbiórki Petycji w łomżyńskich sklepach

W 5. łomżyńskich sklepach pojawiły się żółte skrzynki do zbierania Petycji podpisanych przez mieszkańców Łomży i okolic, z wnioskiem do Ministra Zdrowia i władz samorządowych Województwa Podlaskiego w sprawie usunięcia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z listy szpitali jednoimiennych – zakaźnych. Do skrzynek można również składać informacje o zaobserwowanych trudnościach w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Druki Petycji każdy mieszkaniec naszego regionu może samodzielnie pobrać ze strony www.solidarniwpotrzebie.pl , bądź też nieodpłatnie uzyskać w Sklepie komputerowym SIM-TECH przy ul. Sadowa 2 w Łomży (wejście od ulicy Dwornej).

Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE udostępniło dla wygody mieszkańców, którzy chcą zamanifestować swoje poparcie dla przywrócenia możliwości świadczenia przez łomżyński szpital pełnozakresowych świadczeń zdrowotnych dla naszej społeczności, żółte skrzynki w 5. łomżyńskich sklepach, do których można składać podpisane druki Petycji.

Zarząd stowarzyszenia uprasza przy tym, aby dla lepszego wykorzystania pojemności skrzynek, podpisane druki petycji przed włożeniem do skrzynki. Petycja może zostać podpisana łącznie przez dwie osoby, przy czym rekomendowane jest podpisanie i złożenie przez osoby chętne dwóch osobnych druków Petycji: Do Ministra Zdrowia oraz do Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Dzięki uprzejmości właścicieli łomżyńskich sklepów skrzynki umieszczone zostały w sklepach:

PSS Społem LUX, ul. Aleja Legionów 105 (Blaszak)

PSS Lux Mini, ul. Kasztelańska 3

Społem FENIX, ul. Wojska Polskiego 161F

Sklep Spożywczy K1, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2A

Sklep komputerowy Sim-Tech, ul. Dworna 18/lok. 2

Zarząd stowarzyszenia wyraża wdzięczność licznym stowarzyszeniom i osobom prawnym , które wspierają swoimi listami intencyjnymi inicjatywę stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE , nakierowaną na usunięcie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z listy szpitali jednoimiennych – zakaźnych.

Stowarzyszenie uprzejmie także informuje, że za pośrednictwem żółtych skrzynek możliwe jest informowanie stowarzyszenia o zaobserwowanych problemach w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w łomżyńskich placówkach służby zdrowia.

Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *