RN
TwitterFacebook

Straż Miejska w Łomży ponownie na celowniku

Prezydent Łomży zdecydował o przedłożeniu Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej. W tej sprawie odbędą się także otwarte konsultacje społeczne, które zaplanowano na 25 listopada br. w miejskim Ratuszu.

Straż Miejska funkcjonuje w Łomży od 1991 r. Obecnie pracuje w niej 12 osób. Koszty utrzymania nie są małe. W ostatnim czasie pojawiało się coraz więcej głosów dotyczących zasadności jej istnienia. Od połowy września do Urzędu Miejskiego wpływały również opinie mieszkańców. Zdecydowana większość z nich opowiada się za likwidacją tej formacji. Łomżanie uważają, że koszty ponoszone na utrzymanie Straży Miejskiej są niewspółmierne do osiąganych efektów. Wyrażają ponadto pogląd, iż zadania strażników w zakresie utrzymywania porządku publicznego oraz w ruchu drogowym na terenie miasta lepiej i skuteczniej jest w stanie realizować Policja.

– Mając na uwadze opinie mieszkańców oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zdecydowałem o przedłożenie Wysokiej Radzie projektu w sprawie zasięgnięcia opinii o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej – tłumaczy Mariusz Chrzanowski, dodając jednocześnie, iż nie oznaczałoby to pozbawienia pracy zatrudnionych w tej formacji pracowników. – Zostaliby oni przeniesieni do realizacji innych zadań – mówi Prezydent.

Jakie byłyby to zadania? Część osób mogłaby trafić do mającego powstać niebawem miejskiego centrum zarządzania kryzysowego ze stałym dyżurem. Kolejne przeniesione zostałyby do realizacji zadań, które są obecnie zlecane podmiotom zewnętrznym (np. dozór budynków MOPS i Ratusza w miejsce firmy ochroniarskiej) oraz do innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Wypełniliby oni wakaty powstałe po odejściu pracowników na emeryturę (nie byłoby wówczas konieczności przeprowadzania dodatkowego naboru pracowników w drodze konkursów).

Przed listopadową sesją Prezydent chce zorganizować jeszcze otwarte spotkanie konsultacje dotyczące przyszłości Straży Miejskiej. Odbędzie się ono 25 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży. W konsultacjach wezmą udział m.in. mieszkańcy, komendant Straży Miejskiej, komendant miejski Policji, radni miejscy, przewodniczący osiedli. – Serdecznie zapraszam wszystkich łomżan do aktywnego przybycia i włączenia się w dyskusję, gdyż głos mieszkańców jest dla mnie bardzo ważny – mówi Mariusz Chrzanowski. Przed spotkaniem ma się odbyć posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ze wstępnych szacunków wynika, iż całkowita likwidacja Straży Miejskiej pozwoli zaoszczędzić Miastu ponad 430 tys. zł rocznie.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 18 =