TwitterFacebook

Studenci WSA z nagrodą. Uczelnia najwyżej notowana w Polsce północo-wschodniej!

Nagroda dla studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremier Jarosław Gowin zwiększył Fundusz Stypendialny dla studentów WSA do sumy 2 014 000 zł na rok 2019.O docenieniu znaczenia WSA w regionie świadczy fakt, że wszystkie pozostałe 9 uczelni niepublicznych w województwie podlaskim otrzymało łącznie ok. 4,5 mln. zł na fundusz stypendialny.Przyznana WSA kwota na fundusz stypendialny pozwoli na zwiększenie dotychczasowej pomocy stypendialnej studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelni będzie mogła również kontynuować pomoc studentom studiów stacjonarnych będących w trudnej sytuacji materialnej w pokryciu kosztów nauki, wyżywienia i zakwaterowania. Zwiększeniu ulegną również stypendia naukowe corocznie przyznawane przez Rektora WSA.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży najwyżej notowaną uczelnią niepubliczną w Polsce północno-wschodniej i 36 uczelnią niepubliczną w kraju.

Z opublikowanego rankingu Perspektyw 2019 polskich uczelni wynika, że Wyższa Szkoła Agrobiznesu na ok. 300 uczelni niepublicznych zajęła 36 miejsce w kraju awansując o 9 miejsc w porównaniu do roku 2018.Zgodnie z w/w rankingiem WSA jest najwyżej klasyfikowaną uczelnią niepubliczną w Polsce północno-wschodniej (woj. warmińsko mazurskie i podlaskie). Wśród najwyżej notowanych Uczelni niepublicznych dominują uczelnie z wielkich aglomeracji. Tylko 4 Uczelnie sklasyfikowane w rankingu funkcjonują w miastach do 60 tyś mieszkańców wśród nich znajduje się WSA.

promocja/reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *