RN
TwitterFacebook

Stypendia prezydenta Łomży wręczone [FOTO]

W czwartkowe popołudnie wręczono stypendia i nagrody Prezydenta Łomży za wyniki sportowe i edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymało 41 uczniów, za wyniki sportowe 48 młodych sportowców, zaś nagrody edukacyjne za postęp w nauce przyznano 22 osobom. Nagrodę finansową dla wybranych przez siebie dwóch uczniów ufundowała również radna Ewa Małgorzata Chludzińska. Uroczystość była także okazją do podsumowania współzawodnictwa sportowego placówek oświatowych z terenu naszego miasta.
 

W trakcie uroczystości Prezydent Łomży zwracał uwagę, że bardzo istotne jest, aby dziękować i gratulować osobom, które przez cały rok ciężko pracowały, by dojść do pewnego, wysokiego poziomu. – Dziękuję uczniom, ale również nauczycielom za to, że wasi wychowankowie osiągają sukcesy, z których jesteśmy dumni i którymi możemy się chwalić – mówił Mariusz Chrzanowski podkreślając, że istotne jest inwestowanie w młodzież, która jest przyszłością naszego narodu. Przypomniał również, że władze miasta inwestują także w bazę oświatową i sportową oraz kadrę nauczycielską, by osiąganie tych sukcesów młodzieży i dzieciom ułatwiać. 

Odpowiedzialna za łomżyńską oświatę zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk, zwracając się do nagrodzonych podkreślała, że uczestniczą w tej uroczystości dzięki swoim rodzicom. – Dzięki ich miłości możecie realizować swoje pasje oraz uczyć się solidnej i uczciwej pracy – mówiła zauważając, że sukces niejedno ma imię. Jej zdaniem ten prawdziwy osiąga się wtedy, gdy spełnione jest życie osobiste oraz gdy ma się harmonię ze sobą i ze światem. – Mówi się, że dziś głową rodziny jest ten, co ma w ręku pilota od telewizora. Jestem przekonana, że w tych rodzinach, które gościmy na uroczystości, głową rodziny są jednak mądrzy rodzice, którzy tego pilota chowają jak trzeba i zachęcają swoje pociechy do rozwijania pasji i posiadanych talentów – powiedziała Agnieszka Muzyk.

Za wiarę w możliwości i trud wnoszony przez wszystkich nagrodzonych dziękowała absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 1, a obecnie uczennica II Liceum Ogólnokształcącego Paulina Rabek. – Cieszy nas fakt, że władze Łomży, pośród wielu codziennych spraw, wymagających czasem znacznych nakładów finansowych, w naszym intelekcie dostrzegli kapitał godny dofinansowania. Mamy świadomość, że nasz dzisiejszy sukces jest efektem nie tylko naszych osobistych wysiłków i starań, ale także pedagogów, którzy wspierali nas w codziennych trudach – mówiła Paulina Rabek ciesząc się, że udostępniając środki finansowe stypendystom, Prezydent Miasta przygotowuje grunt pod rozwój nie tylko samych nagrodzonych uczniów, ale również naszej Łomży, a nawet Polski. 

Prezydenckie stypendium naukowe wypłacane jest przez 10 miesięcy i wynosi 80 zł dla uczniów szkół podstawowych, 120 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 180 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium sportowe, niezależnie od typu szkoły, wynosi 110 zł miesięcznie. Nagrody edukacyjne wypłacane są jednorazowo i wynoszą 500 zł (szkoły podstawowe), 800 zł (gimnazja), 1000 zł (licea) oraz 1200 zł (szkoły zawodowe).

Stypendia Prezydenta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali uczniowie:

 1. Maciej Mieczkowski – Szkoła Podstawowa Nr 4
 2. Maria Róża Chmielewska – Szkoła Podstawowa Nr 5
 3. Anna Tarnacka – Szkoła Podstawowa Nr 5
 4. Zuzanna Rostkowska – Szkoła Podstawowa Nr 7
 5. Paweł Koziej – Szkoła Podstawowa Nr 9
 6. Natalia Bieniek – Szkoła Podstawowa Nr 10
 7. Maja Karwowska – Szkoła Podstawowa Nr 10
 8. Jakub Chojnowski – Szkoła Podstawowa Nr 10
 9. Alicja Przeździecka – Szkoła Podstawowa Nr 10
 10. Weronika Arnister – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 11. Sandra Cichoń – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 12. Bartosz Dolinkiewicz – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 13. Julia Krajza – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 14. Patrycja Modzelewska – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 15. Julia Szczęsna – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 16. Wiktoria Śledziewska – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 17. Anita Tomaszewska – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 18. Julia Laskowska – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 19. Tomasz Modzelewski – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 20. Joanna Krysiak – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 21. Maciej Banach – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 22. Michał Korwek – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 23. Marta Obiedzińska – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 24. Monika Wypych – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 25. Maria Popławska – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 26. Jakub Wierzbowski – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 27. Natalia Chojnowska – Publiczne Gimnazjum Nr 8
 28. Weronika Grzymała – Publiczne Gimnazjum Nr 8
 29. Piotr Nieciecki – Publiczne Gimnazjum Nr 8
 30. Aleksandra Borawska – Katolickie Gimnazjum
 31. Marcin Sokołowski – Katolickie Gimnazjum
 32. Bartosz Korzeb – I Liceum Ogólnokształcące
 33. Michał Mieczkowski – I Liceum Ogólnokształcące
 34. Weronika Nieciecka – I Liceum Ogólnokształcące
 35. Aleksander Szczepara – I Liceum Ogólnokształcące
 36. Anna Gawecka – II Liceum Ogólnokształcące
 37. Daria Łada – II Liceum Ogólnokształcące
 38. Agnieszka Siwik – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
 39. Arkadiusz Czartoryski – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6
 40. Paweł Wyszyński – Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
 41. Hubert Dolinkiewicz – Liceum Plastyczne

Stypendia Prezydenta Łomży za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali uczniowie:

 1. Maciej Antoniak – Szkoła Podstawowa Nr 2
 2. Klaudiusz Choiński – Szkoła Podstawowa  Nr 2
 3. Kacper Strojczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2
 4. Kamila Alachamowicz – Szkoła Podstawowa Nr 5
 5. Monika Marcińczyk – Szkoła Podstawowa Nr 7
 6. Przemysław Adamski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 7. Damian Boć – Szkoła Podstawowa Nr 9
 8. Dawid Dąbrowski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 9. Wiktor Jezusek – Szkoła Podstawowa Nr 9
 10. Jakub Mieczkowski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 11. Karol Maciej Piasecki – Szkoła Podstawowa Nr 9
 12. Adam Szablanowski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 13. Bartosz Szymański – Szkoła Podstawowa Nr 9
 14. Kacper Górski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 15. Malwina Szewczyk – Szkoła Podstawowa Nr 9
 16. Adam Filipkowski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 17. Jakub Kołakowski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 18. Kamil Staszewski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 19. Izabela Czerwonko – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 20. Wiktor Kacprzyk – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 21. Sylwia Walczak – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 22. Wiktoria Justyna Gutowska – Katolickie Gimnazjum
 23. Adam Stachacz – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5
 24. Tomasz Stachacz – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5
 25. Dorota Bukowska – III Liceum Ogólnokształcące
 26. Wiktoria Korytkowska – III Liceum Ogólnokształcące
 27. Martyna Szulc – Katolickie Gimnazjum
 28. Aleksandra Matejkowska – I Liceum Ogólnokształcące
 29. Katarzyna Bargielska – II Liceum Ogólnokształcące
 30. Sylwia Pijanowska – II Liceum Ogólnokształcące
 31. Mateusz Konstanty – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6
 32. Adam Kozłowski – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6
 33. Kaja Gryczewska – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 34. Michalina Gryczewska – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 35. Natalia Klej – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 36. Oktawia Krajewska – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 37. Weronika Kulawczyk – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 38. Klaudia Lanczewska – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 39. Paulina Lutrzykowska – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 40. Magdalena Ołdak – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 41. Rafał Pogorzelski – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 42. Katarzyna Rejka – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 43. Weronika Serowik – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 44. Aleksandra Szymborska – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 45. Małgorzata Tercjak – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 46. Zofia Tercjak – Liceum Mistrzostwa Sportowego
 47. Klaudia Jolanta Dłużniewska – Katolickie Gimnazjum
 48. Hubert Sulewski – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

Nagrody edukacyjne Prezydenta Łomży za osiągnięty postęp edukacyjny w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali uczniowie:

 1. Grzegorz Prusiński – Szkoła Podstawowa Nr 2
 2. Szymon Klechowski – Szkoła Podstawowa Nr 4
 3. Iga Kama Borawska – Szkoła Podstawowa Nr 5
 4. Klaudia Szałkowska – Szkoła Podstawowa Nr 7
 5. Dariusz Sokołowski – Szkoła Podstawowa Nr 9
 6. Alicja Magdalena Kneć – Szkoła Podstawowa Nr 10
 7. Paulina Rabek – Publiczne Gimnazjum Nr 1
 8. Tomasz Borkowski – Publiczne Gimnazjum Nr 2
 9. Tomasz Modzelewski – Publiczne Gimnazjum Nr 6
 10. Piotr Kuczewski – Publiczne Gimnazjum Nr 8
 11. Jakub Mańczak – Katolickie Gimnazjum
 12. Alicja Turowska – I Liceum Ogólnokształcące
 13. Magdalena Trzcinka – II Liceum Ogólnokształcące
 14. Michał Krajewski – III Liceum Ogólnokształcące
 15. Ewelina Nawrocka – Katolickie Liceum Ogólnokształcące
 16. Sylwia Konopka – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
 17. Natalia Stomska – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
 18. Patryk Bzura – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
 19. Mateusz Jeżewski – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
 20. Angelika Przychodzień – Zespół Szkół Ekonmoicznych i Ogólnokształcących Nr 6
 21. Paweł Tyszka – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6
 22. Anna Sianko – Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego placówek oświatowych z terenu naszego miasta – dziewczęta:

Szkoły Podstawowe
1. SP 9 – 572 pkt.
2. SP 4 – 563,5 pkt.
3. SP 5 – 452 pkt.
4. SP 7- 282 pkt.
5. SP 10 – 274 pkt.
6. SP 2 – 132 pkt.

Gimnazja
1. PG 1 – 560 pkt.
2. PG 6 – 538 pkt.
3. Katolickie Gimnazjum – 294 pkt.
4. PG 8 – 158 pkt.
5. PG 2 – 58 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne
1. II LO – 760 pkt.
2. I LO – 444 pkt.
3. ZSEiO nr 6 – 414 pkt.
4. Liceum Mistrzostwa Sportowego – 386 pkt.
5. ZSWiO nr 7 – 338 pkt.
6. III LO – 188 pkt.
7. ZSTiO nr 4 – 102 pkt.
8. ZSMiO nr 5 – 70 pkt.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego placówek oświatowych z terenu naszego miasta – chłopcy:

Szkoły podstawowe
1. SP 9 – 634 pkt.
2. SP 4 – 551,5 pkt.
3. SP 5 – 460 pkt.
4. SP 10 – 320 pkt.
5. SP 7 – 319 pkt.
6. SP 2 – 248 pkt.

Gimnazja
1. PG 1 – 666 pkt.
2. PG 1 – 628 pkt.
3. Gimnazjum Katolickie – 254 pkt.
4. PG 8 – 228 pkt.
5. PG 2 – 184 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne
1. ZSMiO nr 5 – 674 pkt.
2. II LO – 504 pkt.
3. I LO – 486 pkt.
4. ZSEiO nr 6 – 483 pkt.
5. ZSWiO nr 7 – 356 pkt.
6. III LO – 288 pkt.
7. Katolickie LO – 287 pkt.
8. ZSTiO nr 4 – 128 pkt.

Łomżyński Szkolny Związek Sportowy nagrodził pamiątkowymi statuetkami za trud pracy, za motywowanie i angażowanie młodych ludzi do sportu, a zarazem za uzyskanie wysokich wyników sportowych na szczeblu wojewódzkim: Tomasz Drozdowski, Andrzej Wojtkowski, Artur Nadolny, Andrzej Korytkowski, Marzanna Rutkowska, Sławomir Kalski, Stanisław Niedbała, Dariusz Kisiel, Aleksandra Chodorkowska, Bogusław Cichocki.

źródło: lomza.pl/ fot.mk 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *