RN
TwitterFacebook

“To nie rewolucja tylko ewolucja”. Prezydent Łomży ogłosił zmiany w ratuszu

Od 8 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Łomży będzie obowiązywał nowy regulamin organizacyjny. Wczoraj stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Mariusz Chrzanowski. Najważniejsze zmiany dotyczą Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji oraz Centrum Współdziałania Społecznego.

– To nie rewolucja, tylko ewolucja, która ma poprawić funkcjonowanie magistratu i pozwolić wykorzystać potencjał drzemiący w zatrudnionych pracownikach – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski. Dodaje, że w poprzedniej kadencji pewne zmiany zostały wprowadzone, dzięki czemu Urząd Miejski zaczął lepiej funkcjonować, ale nie na tyle, by nie można było go jeszcze bardziej usprawnić. Reorganizacja ma przyczynić się do usprawnienia pracy urzędników poprzez szybszą decyzyjność, zwiększenie odpowiedzialności naczelników oraz zmiany w zakresie kompetencji pracowników.

Nowy regulamin zakłada utworzenie w strukturze Urzędu Miejskiego Kancelarii Prezydenta Miasta. Będzie ona zajmowała się zadaniami realizowanymi dotychczas przez kilka innych wydziałów, takimi jak m.in. obsługa sekretariatów, wykorzystywanie symboli miasta, patronaty prezydenta, współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organami administracji rządowej. Znajdzie się w niej również stanowisko pracy do spraw kontaktów z mediami.

Największą zmianą w nowej strukturze będzie przeniesienie zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych na dwa inne wydziały. Realizację projektów miękkich, które w przeważającej większości dotyczą jednostek oświatowych, przejmie Wydział Edukacji. Natomiast projekty inwestycyjne przejdą do zakresu kompetencji Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Dotychczasowe Centrum Współdziałania Społecznego oraz Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji połączone zostaną w Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych. – Wiele spraw realizowanych przez te wydziały nakładało się na siebie, często rozmywała się odpowiedzialność za podejmowane działania, dlatego ich połączenie usprawni przepływ informacji i wykonywanie zadań z zakresu kultury, sportu, promocji miasta oraz szeroko pojętych inicjatyw społecznych – informuje prezydent dodając, że na stanowisko naczelnika połączonych wydziałów niebawem  zostanie ogłoszony konkurs.

Z Centrum Obsługi Przedsiębiorców zostaną wyłączone zadania związane z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, którymi teraz będzie zajmował się Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Zmniejszenie zakresu obowiązków COP-u wiąże się również z tym, że będzie nim zarządzał kierownik, a nie jak dotychczas naczelnik.

Prezydent podjął również decyzję, że bezpośrednio pod jednego z zastępców będzie podległa Straż Miejska. – Cały czas dochodzą do mnie krytyczne głosy, odnośnie funkcjonowania tej jednostki. Dlatego zamierzam ogłosić konkurs na nowego komendanta, a bezpośrednia podległość pod jednego z zastępców powinna przyczynić się do podejmowania szybszych reakcji w zakresie pracy strażników – wyjaśnia Mariusz Chrzanowski.

Nowy regulamin organizacyjny przewiduje utworzenie w Wydziale Obsługi Urzędu stanowiska asystenta osób starszych i niepełnosprawnych. – Już w poprzedniej kadencji, rady społeczne wnioskowały do mnie o zatrudnienie takiego pracownika, który pomagałby tym osobom w czynnościach związanych z załatwieniem sprawy w urzędzie, rezerwacji miejsca w systemie kolejkowym, dostarczeniu niezbędnych formularzy, czy też który asystowałby przy przemieszczaniu się w obrębie Urzędu – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że taka osoba miałaby uzyskać pracę w formie zatrudnienia subsydiowanego z Funduszu Pracy.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska utworzone zostanie stanowisko ds. przekształceń własnościowych. Do zadań na tym stanowisku będzie należało opracowanie koncepcji przekształceń zakładów budżetowych, przygotowanie wszelkich aktów prawnych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

Ponadto w ramach reorganizacji dokonane zostaną pewne przesunięcia międzywydziałowe, polegające na wzmocnieniu innych, ważnych działań.

Zgodnie z zapisami nowego regulaminu organizacyjnego, komórkami organizacyjnymi urzędu będą centra, wydziały, biura (w tym Kancelaria Prezydenta) oraz samodzielne stanowiska. Wydziałami i centrami liczącymi powyżej 6 osób będą kierowali naczelnicy, a biurami, Kancelarią Prezydenta i centrami liczącymi poniżej 6 osób kierownicy. Wydziały i centra liczące powyżej 15 pracowników będą mogły dzielić się wewnętrznie na oddziały lub referaty, jeżeli uzasadni to zakres, rozmiar i charakter realizowanych zadań. Ich pracą pokierują bezpośrednio naczelnicy, ewentualnie kierownik, jeśli specyfika spraw lub liczebność kadry to będą uzasadniały. Ponadto w wydziałach lub centrach  prezydent może utworzyć stanowisko zastępcy naczelnika.

Nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

UM w Łomży

1 komentarz

  1. kamil Odpowiedz

    Ewolucja na zniszczonym dworcu PKS dzięki panu prezydentowi to powinno wziąć na cel ABW i zbadać te niegospodarne decyzje !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × one =