RN
TwitterFacebook

Via Baltica: Podpisano umowy z wykonawcami ostatnich dwóch odcinków S61

Około 1,8 miliarda złotych warte są kontrakty, które dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała na dokończenie projektowania i budowy 40 kilometrów drogi ekspresowej S61 na odcinkach Suwałki – Budzisko i Podborze – Śniadowo. Oba odcinki S61 mają istotne znaczenie – łączą polską część szlaku Via Baltica z Litwą (Suwałki – Budzisko) oraz dwie drogi ekspresowe – S61 z S8 (Podborze – Śniadowo).

Ponowne wyłonienie wykonawców i podpisanie nowych umów było koniecznie po tym, jak GDDKiA w maju 2019 roku odstąpiła od umów z dotychczasowymi wykonawcami. Według aktualnych planów odcinek Suwałki – Budzisko ma być gotowy jesienią 2022 r., a fragment od węzła Podborze do Śniadowa – w III kwartale 2023 r.

S61 Suwałki – Budzisko

Odcinek będzie miał 24,157 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z nawierzchnią z betonu cementowego. Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia robót.

Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji informuje Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA.

Zgodnie z warunkami podpisanej właśnie umowy, zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (ew. optymalizacja projektu), a jeśli zajdzie taka konieczność – również zmiana decyzji ZRID, oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

W ramach inwestycji powstaną 33 obiekty inżynierskie oraz dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki. Zrealizowane zostaną dwa MOP-y kategorii I: Budzisko Wschód i Budzisko Zachód. W przypadku dwóch kolejnych MOP-ów (Żubryn kat. II i Żubryn kat. III) nowy wykonawca ma zaprojektować i wykonać rezerwę terenu, makroniwelację terenu, pasy włączania i wyłączania, drogi zbiorczo-rozprowadzjące, stanowiska kontroli pojazdów wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych umożliwiających przeprowadzenie kontroli, oświetlenie, przyłącza energetyczne oraz ogrodzenie.

Wartość obecnego kontraktu to przeszło miliard złotych. Budowa odcinka jest dofinansowana z unijnego programu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku.

S61 Podborze – Śniadowo

Ten odcinek S61, od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła), ma długość 19,463 km, a inwestycja obejmie dodatkowo przebudowę ok. 3 km istniejącej S8. 

Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie Projektuj i buduj, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala. W tej sytuacji, 16 maja 2019 r., zdecydowaliśmy o odstąpieniu od umowywyjaśnia Malinowski. 

Zgodnie z podpisaną dziś umową, zadaniem nowego wykonawcy jest uzyskanie decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego dookreśli rodzaj nawierzchni na tym odcinku.

W ramach inwestycji powstaną 32 obiekty inżynierskie, w tym cztery mosty, 22 wiadukty drogowe i sześć przejść dla zwierząt, a także dwa węzły drogowe (Podborze i Komorowo).

Wartość obecnej umowy to blisko 750 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie robót planowane jest na III kwartał 2023 r.

S61 – w użytkowaniu, projektowaniu i budowie

Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km, z czego kierowcy już korzystają z dwóch odcinków o łącznej długości ok. 25,5 km (fragment obwodnicy Augustowa i cała obwodnica Suwałk). Podpisanie obu kontraktów oznacza, że cała pozostała część S61, blisko 185 kilometrów, jest w realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj (przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID) albo w budowie.

  • 78,12 km – w budowie (Śniadowo – Łomża Południe, Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy Szczuczyna, Wysokie – Raczki)
  • 66,3 km – etap uzyskiwania decyzji ZRID (Łomża Południe – Łomża Zachód, Łomża Zachód – Kolno, Szczuczyn – Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie)
  • 39,62 km – podpisane umowy na dokończenie projektowania i budowy (Podborze – Śniadowo, Suwałki – Budzisko).

Wiosną tego roku planowane jest oddanie kierowcom II jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 powinna zakończyć się w III kwartale 2023 r.

GDDKiA/red.pg

1 komentarz

  1. Klik Odpowiedz

    Smutne jest to, że wszystko się robi a obwodnica Łomży dalej czeka na ostatni podpis wojewody na zgodę realizacji inwestycji drogowej. Ostatni ma być dopiero między majem a czerwcem… TRAGEDIA. Pani pośle Kołakowski powinien Pan w tej sprawie interweniować. Od Cydzyna przez Łomżę będzie wąskie gardło i wtedy będzie płacz ludzi mieszkającej na ul. Wojska Polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *