RN
TwitterFacebook

Via Baltica: Wybrano nowych wykonawców dwóch brakujących odcinków S61

Polaqua i Budimex zostały dziś (21.11.) wybrane jako nowi wykonawcy w powtórnych przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S61, odpowiednio Podborze – Śniadowo (749 mln. zł) i Suwałki – Budzisko (1,037 mld zł). Powtórka przetargów była konieczna po tym, jak poprzednie firmy nie wywiązały się z umów. 

Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty w przetargach na dwa odcinki S61 i przekazujemy dokumentację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia tzw. kontroli uprzedniej. Jeżeli nie będzie odwołań do 2 grudnia br., to po zakończeniu kontroli planujemy podpisać umowę jeszcze przed końcem 2019 r. – przekazuje Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA 

Na odcinku Podborze – Śniadowo, POLAQUA (po podpisaniu umowy) będzie musiała przygotować dokumentację, złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskać decyzję, a potem wybudować dwujezdniową drogę ekspresową o długości 19,463 km [S61] z nawierzchnią z betonu cementowego  i przebudować 3 km S8 (nawierzchnia asfaltowa). Zadanie to firma wyceniła na 749 mln zł.

Z kolei odcinek Suwałki – Budzisko ma już decyzję ZRID, więc Budimex – po podpisaniu umowy – ma zbudować 24,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego do granicy z Litwą. Wykonawca chce za to 1 mld 37 mln zł.

Przypomnijmy, że umowy z poprzednimi wykonawcami wyżej wymienionych odcinków zostały rozwiązane w maju i czerwcu tego roku. Na odcinku Podborze – Śniadowo stało się to w momencie, gdy firma RUBAU nie uzyskała ZRID w przewidzianym terminie, a nawet nie wystąpiła z wnioskiem o taką decyzję.

Z kolei na fragmencie Suwałki – Budzisko realizowanym przez Impresa Pizzarotti brak było właściwej mobilizacji wykonawcy w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych – m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy – nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji.

Via Baltica w budowie

Do tej pory oddane do użytku zostały już obwodnice Augustowa, Suwałk, Szczuczyna i Stawisk. Według ostatnich informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad cała inwestycja ma być gotowa w 2023 roku. 

Oto jak wygląda zaawansowanie prac na pozostałych odcinkach:

 • Węzeł Podborze – Śniadowo o długości ok. 19,5 km, trwa procedura przetargowa – ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty,
 • Węzeł Śniadowo – Łomża Południe o długości ok. 17 km, trwają prace budowlane, wartość kontraktu to 380 mln zł,
 • Węzeł Łomża Południe – Łomża Zachód o długości ok. 7,2 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 21 grudnia 2017 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na IV kw. 2019 r., wartość kontraktu to 218,1 mln zł,
 • Węzeł Łomża Zachód – Węzeł Kolno o długości ok. 12,9 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 11 października 2018 r., wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony 12 sierpnia 2019 r., wartość kontraktu to 525,6 mln zł,
 • Węzeł Kolno – Stawiski o długości ok. 16,4 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 31 października 2017 r., drogowcy weszli na plac budowy (ZRID wydany pod koniec września 2019 r.), wartość kontraktu to 288,3 mln zł,
 • Stawiski – Szczuczyn o długości ok. 18 km, umowa z Wykonawcą podpisana 31 października 2017 r., trwają prace budowlane, decyzja ZRID została wydana 30 sierpnia 2019 r., wartość kontraktu to 342,1 mln zł,
 • Obwodnica Szczuczyna (II jezdnia) o długości ok. 6,6 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 26 maja 2017 r., trwają roboty budowlane, planowane oddanie do użytku I kw. 2020 r., wartość kontraktu to 75 mln zł,
 • Szczuczyn – Ełk Południe o długości ok. 23,3 km, umowa z Wykonawcą została podpisana 6 sierpnia 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w grudniu 2019 r., wartość kontraktu to 700 mln zł,
 • Ełk Południe – Wysokie o długości ok. 22,9 km (wraz z połączeniem S16 do Ełku), umowa z Wykonawcą została podpisana 19 lipca 2018 r., uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na styczeń 2020 r., wartość kontraktu to 686 mln zł,
 • Wysokie – Raczki o długości ok. 20,2 km, umowa z Wykonawcą podpisana 4 lipca 2018 r.,decyzja ZRID została wydana 7 października 2019 r., wartość kontraktu to 484 mln zł,
 • Raczki – obwodnica Suwałk o długości 13 km (w użytkowaniu), wartość kontraktu to 659 mln zł,
 • Obwodnica Suwałk o długości ok. 12,8 km (w użytkowaniu), wartość kontraktu to 299,4 mln zł,
 • Koniec obwodnicy Suwałk – Budziska (granica państwa) o długości ok. 24,2 km, trwa procedura przetargowa – ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty.

GDDKiA/pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *