TwitterFacebook

Wczesne wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi

26 lutego 2018 r odbyły się pierwsze zajęcia w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy Zespole Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek świadczy pomoc w formie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z problemami rozwojowymi.

Terapeuci udzielają rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka, problemów rozwojowych i możliwych form wsparcia. W ośrodku prowadzone są zajęcia
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które mają na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnoprawności u dziecka, do podjęcia przez nie nauki w szkole.

Jest to pierwszy, ale nie jedyny rok funkcjonowania ośrodka, ponieważ projekt „Za życiem” w ramach, którego zajęcia są organizowane, będzie realizowany w latach 2017-2021. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Z zajęć mogą korzystać nie tylko dzieci, które nigdy nie korzystały z wczesnego wspomagania, ale również te, które są już objęte tego typu zajęciami w wymiarze niższym niż 5h/tyg. W takiej sytuacji w ośrodku dziecko otrzymuje liczbę godzin uzupełniającą pulę godzin do 5 godz/tyg.

Do zajęć dzieci są kwalifikowane na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub skierowania lekarza z powodu zaburzeń rozwoju i potrzebie specjalistycznych zajęć. Wsparciem objęte są dzieci z terenu miasta Łomża.

Kilkanaścioro dzieci korzysta już z następujących terapii prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów:
-zajęć z psychologiem,
– zajęć z pedagogiem,
-terapii logopedycznej,
– fizjoterapii,
– terapii integracji sensorycznej,
– terapii ręki,
– terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera),
– komunikacji: alternatywnej i wspomagającej (m.in. Makaton, PECS).

Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy jest prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 86 216 57 64 

PK/AB/LA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *