RN
TwitterFacebook

WORD będzie szkolił łomżyńskich rowerzystów

Miasto Łomża oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży zawarły porozumienie mające na celu wspólną realizację miejskiego programu łomżyńskiej bezpiecznej komunikacji rowerowej, w oparciu o istniejącą i projektowaną infrastrukturę rowerową oraz powszechną edukację w zakresie rowerowego wychowania komunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Łomża. Porozumienie w dniu 16 kwietnia 2019 r. podpisali z-ca prezydenta Andrzej Garlicki oraz dyrektor WORD-u Mirosław Oliferuk.

– Z dużą satysfakcją przyjmuję to porozumienie, które zostało zawarte dzięki przychylności wicemarszałka Marka Olbrysia. Dzięki tej współpracy zrealizujemy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, a także rozbudujemy sieć naszego roweru miejskiego ŁoKeR – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Program łomżyńskiej bezpiecznej komunikacji rowerowej będzie realizowany na terenie miasta Łomża, w terminie od 26 kwietnia 2019 r. do 1 listopada 2019 r. Jego celem jest podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów szkół w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Ma on również służyć do nauki właściwego i bezpiecznego korzystania z systemu komunikacji rowerowej. Program w całości będzie realizowany przez Miasto, a na jego realizację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekaże 37 tysięcy złotych.

Jak informuje dyrektor WORD-u Mirosław Oliferuk, w ramach inicjatywy zorganizowane będą „pogadanki” edukacyjne w szkołach podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej jazdy rowerem, prowadzonych przez nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Ponadto wszystkie stacje Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej zostaną oznakowane w hasła promujące zasady bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i logo WORD. Ponadto zorganizowane zostaną dwa wydarzenia dla dzieci i młodzieży, promujące system miejskiej komunikacji rowerowej, wraz z edukacją uczestników w zakresie prawidłowego przygotowania roweru do sezonu, zasad jego eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i prawidłowego korzystania z systemu komunikacji rowerowej. Odbędą się również pokazy dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa medycznego i nauką zasad udzielania pierwszej pomocy.

UM w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *