RN
TwitterFacebook

MPGKiM ZB: Przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży

ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

na najem lokalu użytkowego:

Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:

Pawilon nr 69 – powierzchnia: 16,50 m2

1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m2 + VAT, podlega co kwartał waloryzacji

o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z

Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia /dostawa mediów/

2. Termin wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego miesiąca

3. Termin zagospodarowania lokalu: wrzesień 2020 roku

4. Wadium: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych),

5. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, zimna i ciepła woda,

centralne ogrzewanie, energia elektryczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 800 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w świetlicy).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 70 1560 0013 2462 2801 3000 0002, a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Ofertę składa się na ręce przewodniczącego komisji przetargowej, po otwarciu przetargu.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7a w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze w godz. 700 – 1500.

Oferta przetargowa powinna zawierać:

1. Dane o osobie przystępującej do przetargu.

2. Oznaczenie numeru pawilonu handlowego.

3. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za m2.

4. Informacje o zamierzonej w danym lokalu działalności (z wyłączeniem usług

w zakresie małej gastronomii), okres wynajmu lokalu.

5. Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej

oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową.

6. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium.

 

Łomża, 5 sierpnia 2020 roku

Podst. prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 65)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *