RN
TwitterFacebook

MPGKiM ZB: przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej

MPGKiM ZB w Łomży ogłasza

przetarg nieograniczony  (licytacji) na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej

  1. Przedmiotem przetargu jest przyczepa asenizacyjna NA 25, rok produkcji 1986, o dopuszczalnej ładowności 2600 kg.
  2. Miejsce i termin odbycia przetargu:06.2020 r., godz. 10:00 siedziba, MPGKiM ZB w Łomży, ul. Akademicka 22.
  3. Cena wywoławcza 1000 zł brutto.
  4. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza.
  5. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.
  6. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek: GETTIN BANK 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001 lub w kasie MPGKiM ZB w Łomży ul. Akademicka 22 w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
  7. Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicznym przyczepy w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży w godz. 8.00 – 14.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *