TwitterFacebook

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego.

Lokal użytkowy – Długa 24

  1. Powierzchnia lokalu – 34,03 m² / parter, na potrzeby najemcy, lokal do adaptacji we własnym zakresie / lub powierzchnia :
  2. Cena wywoławcza – 18 zł/m² + VAT, podlega co kwartał waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia: zużycie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,wywóz śmieci
  3. Termin wnoszenia opłat – z góry do 10 dnia każdego miesiąca
  4. Termin zagospodarowania lokalu – sierpień 2018 r.
  5. Wadium -700,00 zł

Wyposażenie: instalacja wodno – kanalizacyjna, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz.10ºº w siedzibie zakładu. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy przedsiębiorstwa 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001

Oferty należy złożyć w w chwili rozpoczęcia przetargu w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży, ul.Akademicka 22 .

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w sekretariacie MPGKiM ZB w Łomży, ul.Akademicka 22 w godz.7ºº- 15ºº .

Oferta przetargu powinna zawierać:

1. Dane o osobie przystępującej do przetargu

2. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m²

3. Okres wynajmu lokalu

4.Ilość osób zatrudnionych i rodzaj prowadzonej działalności

5.Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową.

6.Potwierdzenie dokonania przelewu wadium.

Podst.prawna: art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.- Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 (tekst jednolity) o gospodarce nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *