TwitterFacebook

Przetargi nieograniczone w formie konkursu ofert na najem lokali użytkowych

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży  ogłasza przetargi nieograniczone w formie konkursu ofert na najem lokali użytkowych

Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:

Pawilon nr 29, powierzchnia: 22,10 m2

Pawilon nr 69, powierzchnia: 16,50 m2

1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m2 + VAT, podlega co kwartał waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia /dostawa mediów/

2. Termin wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego miesiąca

3. Termin zagospodarowania lokalu: luty 2018 roku

4. Wadium:

Pawilon nr 29 – 600,00 zł

Pawilon nr 69 – 450,00 zł

5. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w świetlicy).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001, a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Ofertę składa się na ręce przewodniczącego komisji przetargowej, po otwarciu przetargu.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7a w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze w godz. 700 – 1500.

Oferta przetargowa powinna zawierać:

1. Dane o osobie przystępującej do przetargu

2. Oznaczenie numeru pawilonu handlowego

3. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za m2

4. Informacje o zamierzonej w danym lokalu działalności (z wyłączeniem usług

w zakresie małej gastronomii), okres wynajmu lokalu.

5. Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej

oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową

Lokal użytkowy – Wojska Polskiego 25:

   1. Powierzchnia lokalu – 110,43 m² / parter, na potrzeby najemcy, lokal do adaptacji we własnym zakresie / lub powierzchnia :

   2. Cena wywoławcza – 13 zł/m² + VAT, podlega co kwartał waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia: zużycie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie wywóz śmieci

   3. Termin wnoszenia opłat – z góry do 10 dnia każdego miesiąca

   4. Termin zagospodarowania lokalu – styczeń 2018 r.

   5. Wadium -2.000,00 zł.

Wyposażenie: instalacja wodno – kanalizacyjna, zimna woda, centralne ogrzewanie

Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2018 r. o godz.10ºº w siedzibie zakładu.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy przedsiębiorstwa 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001

Oferty należy złożyć w w chwili rozpoczęcia przetargu w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży, ul. Akademicka 22.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w sekretariacie MPGKiM ZB w Łomży, ul. Akademicka 22 w godz.7ºº- 15ºº.

Oferta przetargu powinna zawierać:

1. Dane o osobie przystępującej do przetargu

2. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m²

3. Okres wynajmu lokalu

4. Ilość osób zatrudnionych i rodzaj prowadzonej działalności

5. Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową.

6. Potwierdzenie dokonania przelewu.

Podst. prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2147)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *