RN
TwitterFacebook

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy mjr. Henryka Dobrzańskiego:

  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00079280/1.

  2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 50093/9 o pow. 499 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.

  3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.

  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 157.000,00 zł.

  5. Przetarg odbędzie się 03 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).

  6. Wadium wynosi 31.400,00 zł.

  7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Śródmieście”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – www.ostroleka.pl.

  8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seventeen − 7 =