RN
TwitterFacebook

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy 5 Pułku Ułanów:

  1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00072346/3.
  2. Oznaczona jest numerem geodezyjnym 30267/6 o pow. 775 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków.
  3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53.882,40 zł.
  5. Przetarg odbędzie się 22 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 113 (I piętro).
  6. Wadium wynosi 10.776,00 zł.
  7. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 – I piętro oraz Rady Osiedla „Wojciechowice”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – www.ostroleka.pl.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 216 i 210, tel. 297654232 i 297654234.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *