RN
TwitterFacebook

Dwie wizje powstania hospicjum stacjonarnego w Ostrołęce

Prezydent Ostrołęki wypowiedział umowę Caritas Diecezji Łomżyńskiej na bezpłatne wykorzystanie nieruchomości po starej komendzie policji przy ul. Kościuszki. W ramach komentarza do tej sytuacji Łukasz Kulik opublikował na portalu społecznościowym post dotyczący planów powstania w tym miejscu Dziennego Domu Seniora, przedszkola i żłobka, których finansowanie byłoby możliwe z zewnętrznych pieniędzy przeznaczonych na integrację międzypokoleniową. W takim przypadku planowane hospicjum stacjonarne miałoby znajdować się w starym szpitalu, który wraz z gruntem zostałby przekazany na budowę kompleksu leczniczego.

„Na początku stycznia w urzędzie miasta spotkałem się z przedstawicielami Caritas Diecezji Łomżyńskiej i rozmawialiśmy na temat budynku po starej komendzie. Caritas chciał zbudować hospicjum na 30 łóżek. Poinformowałem, że miasto stara się pozyskać teren po „starym” szpitalu. Chcielibyśmy w tym miejscu zbudować kompleks leczniczy, w skład którego wchodziłoby zarówno hospicjum i kilka innych placówek dedykowanych zarówno osobom chorym jak i niepełnosprawnym. Rozmawialiśmy o co najmniej 160 miejscach pobytu w 4 oddziałach (placówkach). Caritas mógłby zrealizować większy projekt niż obecnie planowany” – pisze na swoim profilu internetowym Łukasz Kulik, zaznaczając przy tym, że wymaga to konsultacji z kilkoma instytucjami.

Nieruchomość usytuowana przy ulicy Sienkiewicza jest w posiadaniu samorządu województwa mazowieckiego, który szpital prowadził. Po tym jak nowa placówka zdrowia zaczęła funkcjonować przy ulicy Jana Pawła II, stary budynek jest prawie w całości nieużytkowany. Prezydent Łukasz Kulik stara się pozyskać ten obiekt na rzecz miasta.

Zapytaliśmy w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w jaki sposób włodarz Ostrołęki argumentuje prośbę o przekazanie samorządowi budynku przy ul. Sienkiewicza.

Prezydent Miasta Ostrołęki zwrócił się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o rozważenie możliwości przekazania starego szpitala położonego przy ul. Sienkiewicza wraz z niezbędnym do obsługi budynków gruntem. Miasto jest zainteresowane zagospodarowaniem nieruchomości w celu urządzenia domu pomocy społecznej dla osób chorych i pozbawionych opieki najbliższych. Prezydent miasta zauważa, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju opiekę i pomoc medyczną dla potrzebujących. Temat zbycia ww. nieruchomości na rzecz miasta Ostrołęki będzie przedmiotem obrad na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu Województwa Mazowieckiego” – taką odpowiedź otrzymaliśmy z biura prasowego marszałka.

Sęk w tym, że Caritas Diecezji Łomżyńskiej nie została o tych planach poinformowana. Nie jest prowadzona żadna korespondencja między Caritas a Miastem Ostrołęka. Prezydent podczas styczniowego spotkania wspominał, że stara się pozyskać szpital, że chce wyburzyć budynek i stworzyć jednostki medyczne. Nie powiedział nic o tym, że hospicjum stacjonarne może znajdować się w tym miejscu powiedział nam ks. Andrzej Mikucki, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Umowę na dzierżawę nieruchomości po komendzie policji z ks. Andrzejem Mikuckim podpisał jeszcze poprzedni prezydent miasta Janusz Kotowski. 11 lutego plany przekreślił obecny włodarz Ostrołęki. – Pismo wypowiadające umowę otrzymałem od prezydenta Ostrołęki w poniedziałek, czyli w Światowy Dzień Chorego […] W planach była budowa sal ze specjalnymi szynami, na których ciężko chorzy pacjenci mieli być przenoszeni do łazienek. Na skutek wypowiedzenia umowy cały pomysł upadł – mówił wówczas ks. Mikucki. W nowym hospicjum miało znajdować się 30 łóżek. Obecnie w Ostrołęce pomoc paliatywna udzielana jest wyłącznie przez Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Nowy prezydent miasta widzi miejsce na hospicjum stacjonarne w budynku po starym szpitalu w Ostrołęce. Jednak pomimo tych planów nieruchomość nadal należy do samorządu województwa mazowieckiego. Nawet jeśli dojdzie do przekazania obiektu na rzecz miasta, cały plan powstania i projektowania hospicjum trzeba będzie zaczynać od nowa.

Mateusz Święcicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *