RN
TwitterFacebook

GD: Paweł Niewiadomski – Zmiany w oświacie tak, ale nie od razu

Konieczność przeprowadzenia zmian w systemie organizacji nauczania w ostrołęckich szkołach zawodowych pozostaje w kręgu zainteresowania młodzieży, rodziców, nauczycieli i organu prowadzącego. Chodzi o tak zwane profilowanie czyli doprowadzenie do sytuacji, że dany kierunek nauczania, na przykład informatyka, byłby w jednym zespole szkół zawodowych, a nie w każdym, jak to jest obecnie. Konieczność powodowana jest względami finansowymi.

Temat wypłynął na szerokie wody po tym, gdy pojawiła się informacja, że takowe zmiany miałyby być wprowadzone już od września, bez wcześniejszego, stopniowego wygaszania kierunków. Taki wariant zasiał duże ziarno niepokoju. O oświacie mówią prawie wszyscy, w ubiegłym tygodniu temat był omawiany na komisji oświaty Rady Miejskiej. Zwolennikiem stopniowego wprowadzania zmian jest między innymi radny miejski Paweł Niewiadomski:

– Niewątpliwie taki proces jest potrzebny, nie mniej jednak trzeb uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. W mojej ocenie słusznie podnoszony głos przez rodziców i młodzież, żeby te zmiany były wprowadzane stopniowo – mówi Paweł Niewiadomski.

Stopniowo czyli pierwszy krok to nieprowadzenie naboru na dany kierunek równolegle we wszystkich szkołach, a jedynie w jednej. To będzie skutkowało tym, że uczniowie, którzy już rozpoczęli cykl nauczania, będą mięli komfort jego zakończenia w szkole, w której go rozpoczęli.

– Ja na przykład sobie nie wyobrażam ucznia, który teraz jest w trzeciej klasie technikum, za rok będzie w klasie maturalnej i od nowego roku szkolnego musiałby się przenosić do innej szkoły – kontynuuje Paweł Niewiadomski.

Radny Niewiadomski zauważa, że wszelkie decyzje w tej materii powinny zapadać po głębokiej i wnikliwej analizie, a także po szerokich konsultacjach przy udziale każdej ze stron.

W rozmowie Mateusza Święcickiego z Pawłem Niewiadomskim także o Młodzieżowej Radzie Miasta i konsultacjach dotyczących dostosowania rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb uczącej się młodzieży oraz innych przedsięwzięciach planowanych przez młodzieżowych radnych, a także o czwartkowej sesji Rady Miasta:

Poniżej pozostałe audycje z cyklu Gość Dnia Radia Nadzieja:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + eight =