RN
TwitterFacebook

Jest plan reaktywacji najdłuższego wodnego szlaku turystyczno-rekreacyjnego w Polsce

PGW Wody Polskie planuje reaktywację szlaku wodnego im. króla Stefana Batorego. Szlak ten biegnie od Zalewu Wiślanego, poprzez Warszawę i kończy się na rzece Niemen po stronie białoruskiej. Jednym z ważnych punktów na jego mapie będzie Ostrołęka, stąd plany rozwoju portu miejskiego.

Chcemy rozwinąć i połączyć infrastrukturę turystyczną, dojazdową i taką, która nam się bezpośrednio przyda, czyli infrastrukturę dla naszych jednostek – siedzib zarządów zlewni, nadzoru wodnego i miejsca, gdzie mogłyby stacjonować nasze jednostki specjalistyczne – mówi Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy ostrołęckiego portu ma być gotowa do 21 grudnia bieżącego roku, jednak jej główne założenia są już znane. Jednym z nich jest powiększenie basenu portowego z budową przynajmniej dwóch stałych pomostów i jego podział na trzy części, tj. część I z przeznaczeniem do niekomercyjnego wykorzystania przez mieszkańców Ostrołęki i okolic, część II do użytku przez jednostki służb (policja, straż pożarna, WOPR, straż rybacka), część III ma być przeznaczona dla jednostek PGW Wody Polskie oraz niewielkich statków pasażerskich – przystosowanych do poruszania się po drodze klasy Ia z uwzględnieniem jej głębokości tranzytowej, tj. 1,20m. W planach jest także budowa nabrzeża cumowniczego o długości ok. 100 m, wspartego o istniejący brzeg oraz stworzenie zaplecza portowego, przy wykorzystaniu działek Skarbu Państwa. Rozwiązany ma też zostać problem dróg komunikacyjnych prowadzących do portu.

Reaktywacja szlaku to szansa na rozwój regionu – mówi Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. – Jego udrożnienie pozwoli na rozwój lokalnych miejscowości, bo wiąże się z nim powstanie całej infrastruktury towarzyszącej, takiej jak przystanie, porty czy bazy noclegowe. To przede wszystkim szansa rozwoju dla tych miejscowości i nowe miejsca pracy.

Szlak Wodny Batorego jest najdłuższym szlakiem turystyczno-rekreacyjnym w Polsce. Ma około 1000 km długości.

Aleksandra Zdanowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − 5 =