RN
TwitterFacebook

Mazowieckie. Gminy ze wsparciem samorządu województwa na ochronę powietrza

Kolejne samorządy otrzymały wsparcie finansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. Do gmin powiatu ostrołęckiego, wyszkowskiego i ostrowskiego na ochronę powietrza trafi 2,1 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisał z beneficjentami marszałek Adam Struzik.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza to program realizowany przez samorząd województwa już po raz drugi. W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł, z czego ponad milion złotych trafi do 12 gmin z powiatu ostrołęckiego. Dzięki dofinansowaniu, 11 gminnych samorządów z tego powiatu przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, a w Kadzidle powstanie arboretum.

Z kolei w powiecie wyszkowskim łączne dofinansowanie w kwocie blisko 609 tys. zł otrzyma 6 gmin. Dzięki finansowemu wsparciu przeprowadzą inwentaryzacje źródeł ciepła, a gmina Wyszków opracuje bazę danych indywidualnych źródeł ciepła.

Pieniądze trafią również do 8 gmin powiatu ostrowskiego, w sumie blisko 515 tys. zł. Dzięki tym funduszom 6 gmin przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, w Bogutach-Piankach powstaną tereny zielone, a w mieście Ostrów Mazowiecka będą nowe nasadzenia drzew.

– Tegoroczna edycja programu cieszyła się ogromny zainteresowaniem. Wpłynęło blisko 400 wniosków na kwotę prawie 32 mln zł. Świadczy to nie tylko o dużym zapotrzebowaniu na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniumówi marszałek Adam Struzik.

W sumie wpłynęło 387 wniosków 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projektya 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

Lista projektów gmin z powiatu ostrołęckiego

L.p.

Beneficjent gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1. Baranowo Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo 60 000,00 zł
2. Czarnia Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czarnia 85 000,00 zł
3. Czerwin Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Czerwin 141 450,00 zł
4. Goworowo Gmina Przygotowanie inwentaryzacji indywidulanych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo 22 386,00 zł
5. Kadzidło Gmina Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle 83 378,00 zł
6. Lelis Gmina Inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis 56 000,00 zł
7. Łyse Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Łyse 24 000,00 zł
8. Myszyniec Gmina Inwentaryzacja źródeł ciepła dla gminy Myszyniec 120 000,00 zł
9. Olszewo-Borki Gmina Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki 97 000,00 zł
10. Ostrołęka Miasto Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki 186 840,00 zł
11. Rzekuń Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła oraz sporządzenie bazy danych w gminie Rzekuń 81 180,00 zł
12. Troszyn Gmina Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn 95 950,00 zł

 

Lista projektów gmin z powiatu wyszkowskiego

L.p.

Beneficjent – gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1. Brańszczyk Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brańszczyk 100 000,00 zł
2. Długosiodło Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Długosiodło 80 000,00 zł
3. Rząśnik Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rząśnik 85 000,00 zł
4. Somianka Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Somianka 46 355,00 zł
5. Wyszków Gmina Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wyszków 199 260,00 zł
6. Zabrodzie Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zabrodzie 98 000,00 zł

 

Lista projektów gmin z powiatu ostrowskiego

L.p.

Beneficjent – gmina

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1. Boguty-Pianki Gmina Utworzenie w Bogutach-Piankach terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych 101 700,00 zł
2.  Brok Gmina Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brok 60 000,00 zł
3. Małkinia Górna Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Małkinia Górna 69 000,00 zł
4. Nur Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur 50 000,00 zł
5. Ostrów Mazowiecka Gmina Wiejska Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 120 000,00 zł
6. Ostrów Mazowiecka Miasto Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 29 000,00 zł
7. Stary Lubotyń Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Stary Lubotyń 25 000,00 zł
8. Wąsewo Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wąsewo 60 000,00 zł

Mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven − 3 =