RN
TwitterFacebook

Mazowsze. Drogi, remonty, nowe ośrodki – 101 milionów złotych na inwestycje w subregionie ostrołęckim[FOTO]

Podczas piątkowej (10.01) konferencji w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Samorząd Województwa Mazowieckie zdradził swoje plany inwestycyjne w subregionie ostrołęckim, które zostaną zrealizowane w 2020 roku. Znalazły się w nich między innymi modernizacja dróg wojewódzkich oraz wsparcie dla szpitali marszałkowskich. 101 milionów złotych to rekordowe wsparcie finansowe dla subregionu ostrołęckiego w historii Mazowsza.

76 mln zostanie przeznaczone na 11 inwestycji drogowych. Rozbudowa i przebudowa dróg będzie miała miejsce w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrowskim i ostrołęckim, niektóre z planowanych zadań to kontynuacja poprzednich odcinków.

– Bardzo mile jesteśmy zaskoczeni, że taka kwota trafiła do subregionu ostrołęckiego na remont dróg wojewódzkich. Tak że będzie działo się dużo. Są też drogi, które będą kontynuowane. Droga 635 w Myszyńcu została już rozpoczęta. Wykonawca wszedł w roku poprzednim na jesień i jej kontynuacja odbędzie się w tym roku. Jest to odcinek o długości około 5.3 kilometrów od Myszyńca w stronę Łysych – mówiła podczas konferencji Danuta Stefaniak dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ostrołęce.

Poniżej pełna lista dróg, które zostaną zmodernizowane z budżetu Mazowsza 2020:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 od miejscowości Zawodzie do miejscowości Dęby (powiat makowski i ostrołęcki) – 12,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok od km 26+496 do km 28+042,70 w miejscowości Małkinia Górna (powiat ostrowski) – 10,1 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka-Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 (powiat ostrowski) – 10 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka od km 131+500 do km 132+660 na terenie gminy Krasnosielc – ETAP II  od km 131+500 do km 132+470 (powiat makowski) – 8 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka-Ostrów Maz. od km 39+978 (powiat ostrowski) – 7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 614 na odc. od km 18+515 do km 20+340 odc. Michałowo-Surowe (powiat przasnyski) – 12,6 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele (powiat przasnyski) – 4,3 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. -Mława-Przasnysz-Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (powiat przasnyski) – 4,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. 122+200 do km 122+600 oraz od km 124+100 do km 124+500 skrzyżowania w miejscowości Rogowo i miejscowości Chodkowo Kuchny (powiat przasnyski) – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka od km 142+280 do km 143+000 miejscowość Ruzieck (powiat makowski) – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka od km 133+745 do km 135+700 odc. Krasnosielc – Biernaty (powiat makowski) – 5 mln zł

Kolejne poważne zmiany zajdą we wszystkich szpitalach Mazowieckich. W Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Ciechanowie powstaną ośrodki udarowe. Po mimo, że zaistnieją one w każdej z placówek, finalnie szpitale mają być konkretnie wyspecjalizowane.

– Jeśli chodzi o tą „udarówkę” to wszyscy wiemy, że po udarze jeżeli żyły zostaną szybko udrożnione to nie ma powikłań. Jeżeli ta szybkość ma zleżeć od tego czy są takie oddziały w poszczególnych subregionach to postanowiliśmy, że zrobimy to w każdym subregionie. Ale typową specjalizacje w Ostrołęce chcemy zrobić w dziedzinie chirurgii naczyniowej, w Siedlcach bardziej onkologicznie i tak w pozostałych subregionach, żebyśmy mieli skorelowane ze sobą – tłumaczy Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Rekordowe wsparcie trafi do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Inwestycje w placówce dofinansowane zostaną kwotą 405 tys. zł. W planach na ten rok są m.in.:

 • przebudowa i rozbudowa sceny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle – 230 tys. zł;
 • budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle – 150 tys. zł;
 • zakup, dostawa i montaż klimatyzacji  typu multisplit w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 25 tys. zł;

– Ten przyznany budżet pozwoli nam właściwie realizację wszystkich naszych planów merytorycznych i pozyskiwaniem zabytków. Do naszego muzeum w ciągu roku wpływa naprawdę dużo zabytków. Są to dary, przekazy, ale i zakupy – mówiła Maria Samsel, dyrektor placówki.

Na oświatę Mazowsze przeznaczy 6 milionów złotych. W ramach dofinansowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie zostanie przebudowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejne 110 milionów złotych Mazowsze przeznaczy na programy wsparcia. W ramach nich realizowane będą:

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
 • Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanych i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
 • Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców  – 1 mln zł.

Władze Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynają również dwa programy pilotażowe. Pierwszy z nich skierowany jest do kół gospodyń wiejskich. Dzięki niemu gospodynie otrzymają 5 tysięcy złotych na zakup sprzętu. Drugi z nich dotyczy mierników wilgotności.

– Jeżeli nie mamy tych mierników i nie wiemy, ile było dni zbyt słonecznych, ile z nich spowodowało, że ta ziemia wyschła itd. to zwyczajnie nie mamy dowodów na to, że ta susza była. Często rolnicy mówili, że mają wysuszone pola a przyjechali urzędnicy i powiedzieli „ale u was nie było żadnej suszy” – tłumaczy Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Mierniki wilgotności mają trafić do powiatów, które zgodzą się na późniejsze finansowanie utrzymania sprzętu. 

Budżet Mazowsza na rok 2020 prezentuje się dobrze dla całego województwa. Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe wyniesie 592 mln zł.

Mateusz Święcicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *