RN
TwitterFacebook

Mazowsze. Ponad 30 mln złotych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego na Mazowszu zrealizowanych zostanie 300 inwestycji związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych – wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz zbiorniki wodne służące małej retencji. Na ten cel przeznaczono ponad 30 mln zł z budżetu województwa.

– To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej zaś – pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. 293 z nich dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 7 – małej retencji.

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji:

Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
Białobrzegi białobrzeski Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach 800 000 zł
Miastków Kościelny garwoliński Renowacja zbiornika wodnego slużącego małej retencji w miejscowości Glinki 22 000 zł
Belsk Duży grójecki Rewitalizacja stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały 391 000 zł
Pniewy grójecki Renowacja zbiornika wodnego na dz. 92/3 w m. Michrów gmina Pniewy 57 000 zł
Karniewo makowski Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały 260 000 zł
Michałowice pruszkowski Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie – Wsi – Etap I 519 000 zł
Skórzec siedlecki Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec 182 000 zł

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1 Białobrzegi białobrzeski Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kamieniu 74 000 zł
2 Promna białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszamy i Lekarcice Stare, gmina Promna 135 000 zł
3 Radzanów białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść 70 000 zł
4 Radzanów białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew 65 000 zł
5 Stara Błotnica białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gózd 45 000 zł
6 Stromiec białobrzeski Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+174 do km 0+750 45 000 zł
7 Wyśmierzyce białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchów, dz. nr ew. 554, długość odcinka 400,00 m 45 000 zł
8 Ciechanów Gm. ciechanowski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle – Mieszki Różki 95 000 zł
9 Glinojeck ciechanowski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy 150 000 zł
10 Gołymin-Ośrodek ciechanowski Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek-Zawady Włościańskie, gmina Gołymin-Ośrodek 65 000 zł
11 Ojrzeń ciechanowski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11 30 000 zł
12 Ojrzeń ciechanowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcin 25 000 zł
13 Opinogóra Górna ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap III 225 000 zł
14 Regimin ciechanowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Koziczyn 65 000 zł
15 Sońsk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Sońsk – Szwejki 75 000 zł
16 Sońsk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska 50 000 zł
17 Borowie garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie – ul. Biela 85 000 zł
18 Garwolin Gm. garwoliński Przebudowa drogi w miejscowości Sławiny w km 0+00 – 0+420 95 000 zł
19 Garwolin M. garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej 160 000 zł
20 Górzno garwoliński Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piaski 85 000 zł
21 Łaskarzew Gm. garwoliński Przebudowa drogi gminnej nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów- Izdebno w km 1+015 – 1+440 75 000 zł
22 Maciejowice garwoliński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Budy Podłęskie i Podłęż o długości 732 mb 120 000 zł
23 Miastków Kościelny garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km. 0+000 – 0+850 85 000 zł
24 Parysów garwoliński Przebudowa drogi gminnej nr 130906W w miejscowości Poschła 95 000 zł
25 Pilawa garwoliński Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km 0+000 – 0+650 135 000 zł
26 Sobolew garwoliński Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz (dz. nr 1405) 95 000 zł
27 Trojanów garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne 65 000 zł
28 Wilga garwoliński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mariańskie Porzecze 85 000 zł
29 Żelechów garwoliński Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Nowym Goniwilku 85 000 zł
30 Gostynin Gm. gostyniński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów 95 000 zł
31 Pacyna gostyniński Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn 55 000 zł
32 Sanniki gostyniński Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia – etap IV 125 000 zł
33 Szczawin Kościelny gostyniński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka 125 000 zł
34 Baranów grodziski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin 105 000 zł
35 Grodzisk Mazowiecki grodziski Przebudowa drogi gminnej nr 150256W Alei Sadowej we wsi Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki 155 000 zł
36 Żabia Wola grodziski Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby etap II 75 000 zł
37 Belsk Duży grójecki Przebudowa drogi gminnej 160105W Lewiczyn – Maciejówka w m. Lewiczyn i Zaborówek 175 000 zł
38 Błędów grójecki Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska 75 000 zł
39 Błędów grójecki Przebudowa drogi gminnej we wsi Tomczyce-Jadwigów 70 000 zł
40 Chynów grójecki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milanów w km 0+330 – 1+890 135 000 zł
41 Goszczyn grójecki Przebudowa drogi gminnej Długowola-Romanów 55 000 zł
42 Grójec Gm. grójecki Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622 130 000 zł
43 Mogielnica grójecki Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Ślepowola 135 000 zł
44 Nowe Miasto nad Pilicą grójecki Przebudowa drogi we wsi Wierzchy 100 000 zł
45 Pniewy grójecki Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kruszewek 125 000 zł
46 Warka grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka 105 000 zł
47 Głowaczów kozienicki Budowa drogi gminnej w m. Bobrowniki 70 000 zł
48 Głowaczów kozienicki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukawa 70 000 zł
49 Gniewoszów kozienicki Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole” 55 000 zł
50 Grabów nad Pilicą kozienicki Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Gminie Grabów nad Pilicą 45 000 zł
51 Kozienice kozienicki Przebudowa drogi gminnej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych 80 000 zł
52 Magnuszew kozienicki Modernizacja drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do DP 1709W 135 000 zł
53 Sieciechów kozienicki Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe – etap III 55 000 zł
54 Nieporęt legionowski Przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska 115 000 zł
55 Chotcza lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190106W w miejscowości Chotcza Górna w km od 0+000 do 0+880 85 000 zł
56 Chotcza lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190110W w miejscowości Siekierka Nowa w km od 0+000 do 0+720 30 000 zł
57 Lipsko M. i Gm. lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190308W, dz. ew. nr 371 w miejscowości Walentynów na odcinku od km 0+070 do km 0+820 o długości 0,75 km 120 000 zł
58 Rzeczniów lipski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec 55 000 zł
59 Sienno lipski Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 331 135 000 zł
60 Solec nad Wisłą lipski Przebudowa drogi gminnej nr ew. 19 w Glinie (Kielochówka) na długości 500 mb. 65 000 zł
61 Solec nad Wisłą lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190615W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990 mb. 30 000 zł
62 Łosice M. i Gm. łosicki Przebudowa drogi gminnej nr 200202W w miejscowości Meszki 155 000 zł
63 Platerów łosicki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszew od km 1+150 do km 1+770 na działce o nr ew. 163 95 000 zł
64 Sarnaki łosicki Przebudowa drogi gminnej nr 200518W od km 3+775,75 do km 4+165,00 w miejscowości Bużka, gm. Sarnaki 95 000 zł
65 Stara Kornica łosicki Modernizacja drogi gminnej nr 200601W w miejscowości Wólka Nosowska 115 000 zł
66 Czerwonka makowski Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo 95 000 zł
67 Karniewo makowski Modernizacja drogi gminnej nr 210224W Łukowo-Bolesty. Odcinek o długości 700 mb 75 000 zł
68 Krasnosielc makowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo 55 000 zł
69 Maków Mazowiecki M. makowski Modernizacja ulicy Rolnej 40 000 zł
70 Maków Mazowiecki M. makowski Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo 35 000 zł
71 Młynarze makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka 75 000 zł
72 Płoniawy-Bramura makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche 125 000 zł
73 Różan makowski Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba 65 000 zł
74 Rzewnie makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity na odcinku o długości 1,481 km 115 000 zł
75 Sypniewo makowski Przebudowa drogi gminnej Zamość – Poświętne II etap 130 000 zł
76 Szelków makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167 125 000 zł
77 Cegłów miński Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze 75 000 zł
78 Dębe Wielkie miński Przebudowa odcinka drogi gminnej 220229W w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie 85 000 zł
79 Dobre miński Przebudowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Dobre gmina Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie 65 000 zł
80 Halinów miński Modernizacja ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów 85 000 zł
81 Jakubów miński Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Budy Kumińskie gmina Jakubów 75 000 zł
82 Jakubów miński Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Łaziska gmina Jakubów 50 000 zł
83 Kałuszyn miński Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn 115 000 zł
84 Latowicz miński Przebudowa drogi gminnej nr 220701W w miejscowości Dębe Małe 75 000 zł
85 Mińsk Mazowiecki Gm. miński Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów 105 000 zł
86 Mrozy miński Przebudowa drogi publicznej gminnej w Dąbrowie 105 000 zł
87 Siennica miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap I 95 000 zł
88 Stanisławów miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka, Gmina Stanisławów 145 000 zł
89 Dzierzgowo mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzgówek 55 000 zł
90 Radzanów mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bębnówko 85 000 zł
91 Strzegowo mławski Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz na odcinku od km 0+990 do km 1+886 75 000 zł
92 Stupsk mławski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola – Kolonia (działka nr 113) 50 000 zł
93 Szreńsk mławski Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Szreńsku 165 000 zł
94 Szydłowo mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Dębsk – Krzywonoś od km 0+617,00 do km 1+480,00 115 000 zł
95 Wieczfnia Kościelna mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr G230938W 125 000 zł
96 Wiśniewo mławski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korboniec – Wojnówka 85 000 zł
97 Wiśniewo mławski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn 40 000 zł
98 Czosnów nowodworski Rozbudowa DG 240170W ul. Kręta w m. Jesionka i Małocice w Gminie Czosnów 215 000 zł
99 Leoncin nowodworski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Głusk gm. Leoncin 75 000 zł
100 Nasielsk nowodworski Przebudowa drogi gminnej w Winnikach 75 000 zł
101 Pomiechówek nowodworski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysły 65 000 zł
102 Zakroczym nowodworski Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowści Trębki Nowe, Gmina Zakroczym 105 000 zł
103 Baranowo ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej nr 250132W Budne – Zimna Woda – Olkowa Kępa 125 000 zł
104 Czarnia ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę drogi transportu rolnego) we wsi Długie na odc. od km 0+964,00 – do km 1+826,00 95 000 zł
105 Goworowo ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Damięty, gm. Goworowo 45 000 zł
106 Goworowo ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska, gm. Goworowo 40 000 zł
107 Kadzidło ostrołęcki Przebudowa drogi żwirowej Krobia – Rososz 75 000 zł
108 Łyse ostrołęcki Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00 55 000 zł
109 Myszyniec ostrołęcki Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty 105 000 zł
110 Olszewo-Borki ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań w Gminie Olszewo-Borki 35 000 zł
111 Rzekuń ostrołęcki Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na działce ozn. nr ewid. 329 w msc. Rozwory gm. Rzekuń, na długości 679,20 m 75 000 zł
112 Andrzejewo ostrowski Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele 105 000 zł
113 Małkinia Górna ostrowski Modernizacja drogi gminnej nr 260418W 105 000 zł
114 Nur ostrowski Przebudowa drogi gminnej nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec w km rob. 0+000 – 0+730 95 000 zł
115 Ostrów Mazowiecka Gm. ostrowski Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok – etap I 55 000 zł
116 Stary Lubotyń ostrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański – etap I 75 000 zł
117 Szulborze Wielkie ostrowski Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smolewo – Parcele 95 000 zł
118 Szulborze Wielkie ostrowski Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szulborze Wielkie 20 000 zł
119 Wąsewo ostrowski Przebudowa drogi w miejscowości Brzezienko 115 000 zł
120 Zaręby Kościelne ostrowski Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo 55 000 zł
121 Karczew otwocki Przebudowa drogi gminnej nr 270314W etap I w miejscowości Glinki 110 000 zł
122 Kołbiel otwocki Przebudowa drogi w miejscowości Wola Sufczyńska 65 000 zł
123 Osieck otwocki Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów ornych na działce nr 309/2 w miejscowości Czarnowiec 55 000 zł
124 Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej w m. Siedzów 75 000 zł
125 Wiązowna otwocki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec 35 000 zł
126 Góra Kalwaria piaseczyński Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Gródź w Czersku 114 000 zł
127 Tarczyn piaseczyński Przebudowa ulicy Kościelnej w Rembertowie 105 000 zł
128 Bielsk płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice – etap II 105 000 zł
129 Bodzanów płocki Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Łagiewniki 55 000 zł
130 Brudzeń Duży płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina 120 000 zł
131 Bulkowo płocki Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 166 w m. Daniszewo 65 000 zł
132 Drobin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki 115 000 zł
133 Drobin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki 100 000 zł
134 Gąbin płocki Przebudowa drogi gminnej Kępina – Plebanka, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych 75 000 zł
135 Łąck płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz 45 000 zł
136 Mała Wieś płocki Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin 95 000 zł
137 Nowy Duninów płocki Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I 95 000 zł
138 Radzanowo płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek – etap I 100 000 zł
139 Radzanowo płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek – etap II 95 000 zł
140 Stara Biała płocki Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo 65 000 zł
141 Wyszogród Gm. i M. płocki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo 65 000 zł
142 Baboszewo płoński Budowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin – Galominek 95 000 zł
143 Baboszewo płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie 31 000 zł
144 Czerwińsk nad Wisłą płoński Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie 65 000 zł
145 Dzierzążnia płoński Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino 65 000 zł
146 Naruszewo płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka 95 000 zł
147 Płońsk płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+000,0 – 0+900,0 150 000 zł
148 Raciąż Gm. płoński Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie – Kraszewo Podborne – Kraszewo Czubaki oznaczonej nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki 75 000 zł
149 Raciąż M. płoński Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008), w Raciażu 65 000 zł
150 Sochocin płoński Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy 150 000 zł
151 Załuski płoński Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W 105 000 zł
152 Brwinów pruszkowski Budowa drogi gminnej nr 310104W w miejscowościach Moszna-Parcela, Moszna-Wieś i Krosna-Wieś – etap I 215 000 zł
153 Michałowice pruszkowski Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach 190 000 zł
154 Czernice Borowe przasnyski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Falenta 95 000 zł
155 Czernice Borowe przasnyski Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec – etap I 15 000 zł
156 Jednorożec przasnyski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe 75 000 zł
157 Krasne przasnyski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Żbiki-Gawronki 130 000 zł
158 Krzynowłoga Mała przasnyski Modernizacja drogi Ulatowo-Borzuchy – Ulatowo-Dąbrówka o długości 560 m 45 000 zł
159 Przasnysz Gm. przasnyski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki 115 000 zł
160 Przasnysz M. przasnyski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Żytnia) 40 000 zł
161 Przasnysz M. przasnyski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Inżynierska) 95 000 zł
162 Borkowice przysuski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach 140 000 zł
163 Gielniów przysuski Przebudowa drogi gminnej nr 330224W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bochenka 35 000 zł
164 Klwów przysuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski 115 000 zł
165 Odrzywół przysuski Przebudowa drogi Odrzywół – Kamienna Wola 55 000 zł
166 Potworów przysuski Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec na dz. ew. nr 854 i 852 od km 0+000 do km 0+320 55 000 zł
167 Przysucha Gm. i M. przysuski Przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów Etap II: od km 1+824 do km 2+507,85 95 000 zł
168 Rusinów przysuski Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4 wraz z włączeniem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1 75 000 zł
169 Wieniawa przysuski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolniki Suche 65 000 zł
170 Gzy pułtuski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+622 65 000 zł
171 Obryte pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo 70 000 zł
172 Obryte pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski 55 000 zł
173 Pokrzywnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo 115 000 zł
174 Pułtusk pułtuski Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk 215 000 zł
175 Świercze pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340514W Kościesze – Gotardy etap II 95 000 zł
176 Winnica pułtuski Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica 65 000 zł
177 Zatory pułtuski Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zatory (ul. Szkolna) 120 000 zł
178 Gózd radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin – etap I 65 000 zł
179 Iłża radomski Przebudowa drogi gminnej “wewnętrznej dojazdowej” w miejscowości Jedlanka Stara 90 000 zł
180 Jastrzębia radomski Przebudowa drogi gminnej w m. Wolska Dąbrowa 75 000 zł
181 Jedlnia-Letnisko radomski Przebudowa drogi gminnej 350505W dz. nr ew. 225 położonej w obrębie Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko 105 000 zł
182 Kowala radomski Przebudowa drogi w m. Ludwinów wzdłuż torów 115 000 zł
183 Pionki radomski Przebudowa drogi gminnej w m. Krasna Dąbrowa 75 000 zł
184 Przytyk radomski Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska – Wola Grabowska 105 000 zł
185 Skaryszew radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczna 115 000 zł
186 Wierzbica radomski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice 105 000 zł
187 Wolanów radomski Przebudowa drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków 65 000 zł
188 Domanice siedlecki Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice 100 000 zł
189 Korczew siedlecki Budowa drogi wewnętrznej w m. Góry 75 000 zł
190 Korczew siedlecki Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Korczew 40 000 zł
191 Kotuń siedlecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4 125 000 zł
192 Mokobody siedlecki Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Księżopole-Smolaki nr ew. działki 95 na odcinku od km 0+000 do km 0+820 o długości 0,820 km 75 000 zł
193 Mordy siedlecki Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin 55 000 zł
194 Paprotnia siedlecki Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 79 w miejscowości Pluty gm. Paprotnia na długości 105 mb 25 000 zł
195 Przesmyki siedlecki Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny 95 000 zł
196 Siedlce siedlecki Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej w miejscowości Chodów, gmina Siedlce 145 000 zł
197 Skórzec siedlecki Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ew. 1053/2 w miejscowości Ozorów gm. Skórzec 65 000 zł
198 Suchożebry siedlecki Modernizacja drogi gminnej – ul. Granicznej w miejscowości Podnieśno 65 000 zł
199 Wiśniew siedlecki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łupiny – Śmiary od km 0+000 do km 0+847,5 75 000 zł
200 Wodynie siedlecki Przebudowa drogi gminnej nr 361233W w m. Oleśnica 85 000 zł
201 Zbuczyn siedlecki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jasionka 55 000 zł
202 Gozdowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin 55 000 zł
203 Mochowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w m. Bożewo Nowe – ul. Glinki, gm. Mochowo 115 000 zł
204 Mochowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec 50 000 zł
205 Rościszewo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km 115 000 zł
206 Sierpc Gm. sierpecki Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w miejscowości Podwierzbie Gmina Sierpc powiat sierpecki – III etap 55 000 zł
207 Sierpc M. sierpecki Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu 115 000 zł
208 Szczutowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Dziki Bór – etap III 55 000 zł
209 Zawidz sierpecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Osiek Piaseczny gm. Zawidz 55 000 zł
210 Brochów sochaczewski Przebudowa drogi gminnej Śladów – Nowa Wieś Śladów 55 000 zł
211 Młodzieszyn sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn 120 000 zł
212 Nowa Sucha sochaczewski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Kozłów Drugi 120 000 zł
213 Rybno sochaczewski Przebudowa drogi gminnej nr 380519W Rybno – Karolków Rybnowski 120 000 zł
214 Sochaczew Gm. sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap 215 000 zł
215 Teresin sochaczewski Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew 135 000 zł
216 Bielany sokołowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie Małe 75 000 zł
217 Jabłonna Lacka sokołowski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzierzby Szlacheckie (Mokrzanki) 125 000 zł
218 Kosów Lacki sokołowski Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki 115 000 zł
219 Repki sokołowski Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rudniki 45 000 zł
220 Sabnie sokołowski Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 134 w miejscowości Niewiadoma 55 000 zł
221 Sokołów Podlaski Gm. sokołowski Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie 65 000 zł
222 Sterdyń sokołowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek 55 000 zł
223 Chlewiska szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 400104W Chlewiska – Stanisławów 85 000 zł
224 Jastrząb szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście 75 000 zł
225 Mirów szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mirów Stary 45 000 zł
226 Orońsko szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków 45 000 zł
227 Szydłowiec M. i Gm. szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka w Gminie Szydłowiec 60 000 zł
228 Szydłowiec M. i Gm. szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy 55 000 zł
229 Błonie warszawski zachodni Przebudowa drogi gminnej nr 410132W w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie 215 000 zł
230 Kampinos warszawski zachodni Przebudowa drogi gminnej nr 410335W w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos 75 000 zł
231 Leszno warszawski zachodni Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowej w m. Zaborów gm. Leszno – jako ETAP II realizacji zadania budżetowego pn: “Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie” 115 000 zł
232 Grębków węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojeczno Sybilaki 95 000 zł
233 Korytnica węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi 135 000 zł
234 Łochów węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25 125 000 zł
235 Sadowne węgrowski Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Płatkownica 125 000 zł
236 Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej 430102W w miejscowości Zaścienie, Gmina Dąbrówka 85 000 zł
237 Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 498 Myszadła-Podłęże 95 000 zł
238 Klembów wołomiński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb 90 000 zł
239 Poświętne wołomiński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne) 95 000 zł
240 Radzymin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Żukowskiego w miejscowości Zawady, Gmina Radzymin – dz. ewidencyjna nr 116 – II etap 55 000 zł
241 Strachówka wołomiński Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krawcowizna – Grabszczyzna 95 000 zł
242 Tłuszcz wołomiński Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów 95 000 zł
243 Wołomin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny 75 000 zł
244 Brańszczyk wyszkowski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręba-Kocęby w gminie Brańszczyk 75 000 zł
245 Długosiodło wyszkowski Przebudowa drogi gminnej nr 440229W w miejscowości Przetycz Włościańska i Przetycz Folwark 65 000 zł
246 Rząśnik wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polewna 115 000 zł
247 Somianka wyszkowski Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo 115 000 zł
248 Zabrodzie wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów – etap I 95 000 zł
249 Kazanów zwoleński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy 70 000 zł
250 Policzna zwoleński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana 75 000 zł
251 Przyłęk zwoleński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin 75 000 zł
252 Tczów zwoleński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 o długości 925 mb gmina Tczów powiat zwoleński 55 000 zł
253 Zwoleń Gm. zwoleński Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia – Podborek gm. Zwoleń 115 000 zł
254 Lutocin żuromiński Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec 45 000 zł
255 Siemiątkowo żuromiński Budowa drogi gminnej Siemiątkowo Rogale – Antoniewo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00 140 000 zł
256 Żuromin Gm. i M. żuromiński Przebudowa drogi gminnej – ulica Lubowidzka w Brudnicach i Wiadrowie 75 000 zł
257 Mszczonów żyrardowski Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach 75 000 zł
258 Puszcza Mariańska żyrardowski Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Huta 40 000 zł
259 Puszcza Mariańska żyrardowski Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzieniec 35 000 zł
260 Radziejowice żyrardowski Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Pieńki Towarzystwo, działka o nr ewid. 95/3 obręb geodezyjny 0017 Pieńki Towarzystwo, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie 55 000 zł
261 Wiskitki żyrardowski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Duninopol i w miejscowości Podbuszyce 75 000 zł

Mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 − one =