RN
TwitterFacebook

Mazowsze. Samorząd województwa wesprze siedem organizacji z subregionu ostrołęckiego

Będą uczyć o lokalnych tradycjach, zapraszać na warsztaty gotowania i zielarskie, ale też pokazywać rolę pszczół w ekosystemie. Zarząd Mazowsza właśnie rozstrzygnął dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych – jeden dotyczący promowania mazowieckich produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a drugi – rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W sumie, w dwóch konkursach wsparcie o łącznej wartości blisko 430 tys. zł trafi do 37 mazowieckich organizacji, w tym do siedmiu z subregionu ostrołęckiego.

– To właśnie takie małe inicjatywy budują lokalne społeczności. Często w ich przygotowaniu biorą udział całe rodziny czy też sąsiedzi z jednej miejscowości. To jednoczy i integruje.  W tym roku swoją siłę, co mnie osobiście bardzo cieszy, pokazały panie z kół gospodyń wiejskich zdobywając pieniądze na wiele swoich świetnych projektów. Patrząc na listę tegorocznych beneficjentów wiem, że będzie się w tym roku działo nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim pysznie. Gratuluję wszystkim organizacjom – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach pierwszego konkursu organizacje mogły ubiegać o wsparcie przedsięwzięć  dotyczących  promowania produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w ramach idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Na ten konkurs wpłynęło 86 wniosków. W sumie wsparcie trafi do 30 organizacji pozarządowych. Jego łączna wartość to blisko 270 tys. zł. Na realizację autorskiego przedsięwzięcia można było zdobyć do 10 tys. zł.

Z kolei wsparcie w konkursie ofert dotyczącym propagowania rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienia roli pszczół w środowisku naturalnym ubiegało się 39 ofert. W sumie dofinansowanych zostanie 17 przedsięwzięć.  Wartość wsparcia wszystkich to blisko 160 tys. zł.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Nazwa oferenta/oferentów Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji Powiat
Stowarzyszenie “Grądy Szlacheckie – Moja Wieś” Z profesjonalizmu na domowy stół – IV konkurs kulinarny Grądy Szlacheckie 2020 8 060,00 wyszkowski
Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie Tradycje kulinarne na czernickim stole 10 000,00 przasnyski
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje Na szlaku kurpiowskich smaków – chleba, pępuchów, rejbaka. 9 515,00 ostrołęcki
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Czernicach Pieczemy, smażymy i kisimy 8 000,00 przasnyski
Kółko Rolnicze “Olszewianki” w Olszewce “Tradycja na talerzu – kurpiowskie smaki 6 000,00 ostrołęcki

 LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

Nazwa oferenta/oferentów Tytuł zadania publicznego Kwota dotacji Powiat
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Królowa jest tylko jedna! 9 200,00 wyszkowski
Lokalna Grupa Działania “ZIELONE SIOŁO” Warsztaty edukacyjne “Kochajmy pszczoły” 9 574,00 ostrowski

 Mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 2 =