RN
TwitterFacebook

Powiat ostrołęcki. 513 tys. złotych dla sołectw

Zagospodarowanie terenów świetlic, budowy mikro-instalacji fotowoltaicznych, czy zakup sprzętu sportowego to tylko niektóre z inwestycji które otrzymały wsparcie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W powiecie ostrołęckim dofinansowanie, które łącznie wyniosło 513 tysięcy złotych otrzymały 52 sołectwa w 11 gminach.

Kadzidło, Lelis, Baranowo, Olszewo-borki, Goworowo, Rzekuń, Myszyniec, Czarnia, Troszyn oraz Łyse – w tych gminach zajdą już niedługo znaczące dla mieszkańców zmiany. Każda z nich mogła złożyć maksymalnie 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwa mogły dostać dofinansowanie na realizację tylko jednego. Wsparcie mogło wynieść do 10 tysięcy złotych. Jak mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiegoCelem Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, oprócz fizycznej poprawy stanu sołectw, ważna w programie jest również integracja społeczeństwa.

Zamiarem było uaktywnienie społeczności lokalnej, po to, aby to mieszkańcy decydowali co jest u nich robione. Projekty są różne. W niektórych miejscowościach potrzebne są siłownie zewnętrzne a w innych doposażenie kół gospodyń wiejskich. Chodziło nam oto, aby to mieszkańcy gmin mieli okazję zadecydować co powinno u nich powstać, a oprócz tego żeby pamiętali co powstało dzięki nim. – twierdzi Janina Ewa Orzełowska

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw wsparcie na ponad 11.4 milionów złotych otrzyma łącznie 1178 sołectw z Mazowsza. Poniżej lista beneficjentów z powiatu ostrołęckiego oraz galeria zdjęć z oficjalnego podpisania umów, które odbyło się 5 lipca w Urzędzie Gminy Rzekuń.

Mateusz Święcicki

1.

Kadzidło

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piaseczni poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej

10 000,00

2.

Kadzidło

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krobi poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej

10 000,00

3.

Kadzidło

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strzałkach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej

10 000,00

4.

Lelis

Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis

10 000,00

5.

Lelis

Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis

10 000,00

6.

Lelis

Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Aleksandrowo, gm. Lelis

10 000,00

7.

Lelis

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka, gmina Lelis

10 000,00

8.

Lelis

Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Gnaty, gm. Lelis

10 000,00

9.

Baranowo

Zakup strojów ludowych dla Kurpiowskiego Zespołu „Pod Borem” z Zawad

10 000,00

10.

Baranowo

Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Cierpięta 7

10 000,00

11.

Baranowo

Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku

10 000,00

12.

Baranowo

Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku

10 000,00

13.

Baranowo

Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

10 000,00

14.

Czerwin

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Jarnuty

10 000,00

15.

Czerwin

Termomodernizacja Remizy strażackiej Gocły

10 000,00

16.

Czerwin

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłowych – Załuski

10 000,00

17.

Czerwin

Budowa placu zabaw w miejscowości Stylągi

10 000,00

18.

Czerwin

Modernizacja remizy OSP Tomasze

10 000,00

19.

Olszewo-Borki

Zagospodarowanie placu wiejskiego – Stepna -Michałki

10 000,00

20.

Olszewo-Borki

Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej – Chojniki

3 000,00

21.

Olszewo-Borki

Budowa altany na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi

10 000,00

22.

Olszewo-Borki

Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – Białobrzeg Dalszy

10 000,00

23.

Olszewo-Borki

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń dla dzieci – Grabnik

10 000,00

24.

Goworowo

Zakup sprzętu niezbędnego do właściwego pełnienia funkcji związanych z poprawą bezpieczeństwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Małej

10 000,00

25.

Goworowo

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – Kunin

10 000,00

26.

Goworowo

Remont świetlicy wiejskiej w Ponikwi Dużej

10 000,00

27.

Goworowo

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego Rębisze-Kolonia

10 000,00

28.

Goworowo

Budowa i ogrodzenie istniejącego placu zabaw – Jawory Wielkopole

10 000,00

29.

Rzekuń

Budowa mikro-instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo-świetlicy w Rozworach

10 000,00

30.

Rzekuń

Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej z ul. Mazowiecką w Rzekuniu

10 000,00

31.

Rzekuń

Budowa mikro-instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w miejscowości Kamianka

10 000,00

32.

Rzekuń

Budowa mikro-instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Daniszewo

10 000,00

33.

Rzekuń

Budowa mikro-instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo-świetlicy OSP w miejscowości Zabiele

10 000,00

34.

Myszyniec

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Świdwiborek

10 000,00

35.

Myszyniec

Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Petłach

10 000,00

36.

Myszyniec

Zakup wyposażenia sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

10 000,00

37.

Myszyniec

Budowa skweru na potrzeby mieszkańców wsi Białusny Lasek

10 000,00

38.

Myszyniec

Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Niedźwiedź

10 000,00

39.

Czarnia

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe

10 000,00

40.

Czarnia

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo

10 000,00

41.

Czarnia

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Cyk

10 000,00

42.

Czarnia

Remont sali znajdującej się w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Długie, z której mieszkańcy korzystają w ramach świetlicy wiejskiej

10 000,00

43.

Czarnia

Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwo Michałowo

10 000,00

44.

Troszyn

Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Choromany

10 000,00

45.

Troszyn

Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Repki

10 000,00

46.

Troszyn

Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Troszyn

10 000,00

47.

Troszyn

Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki-Ziemaki

10 000,00

48.

Troszyn

Remont pomieszczenia po sklepie spożywczym w Chrostowie

10 000,00

49.

Łyse

Budowa Placu Zabaw – Łyse

10 000,00

50.

Łyse

Zagospodarowanie Rolniczego Centrum Integracyjno-Szkoleniowego w Złotej Górze

10 000,00

51.

Łyse

Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipniki

10 000,00

52.

Łyse

Budowa placu zabaw w Warmiaku przy szkole

10 000,00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *