RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Centrum Usług Wspólnych nie powstanie. Prezydent wycofał projekt z porządku obrad rady miejskiej

Na dzisiejszej (24.10.) sesji rady miasta w Ostrołęce radni mieli po raz drugi głosować nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych. Do głosowania nad projektem uchwały jednak nie doszło, bo prezydent Łukasz Kulik złożył wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad. 

– W porządku obrad znajduje się punkt dotyczący wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych w oświacie. Jest to temat, który w ostatnich dniach wzbudził wiele kontrowersji, a tak naprawdę nie powinien tego robić. Na ostatniej sesji rozmawialiśmy o wprowadzeniu Centrum Usług Wspólnych, nie ma sensu po raz kolejny powtarzać tych samych argumentów. Dlatego proszę o wycofanie projektu CUW z dzisiejszej sesji rady miasta – mówił Łukasz Kulik i dodawał, że jego zdaniem CUW to jedyna racjonalna metoda, aby pomóc szkołom. – Jedyną alternatywą jest kontrolowanie wydatków oświaty. W związku z powyższym ja chcę powiedzieć że do zmian w oświacie dojdziemy, niestety bez CUW będzie trudniej.

Przypomnijmy, że pierwsza dyskusja i głosowaniem nad projektem powstanie Centrum Usług Wspólnych odbyła się na poprzednim posiedzeniu rady (26 września). Wtedy projekt został odrzucony podczas głosowania większością głosów.

SK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *