TwitterFacebook

Ostrołęka: Drogi powiatowe po nowemu

Radni powiatu ostrołęckiego chcą przystąpić w 2018 roku do realizacji zadań drogowych dofinansowanych z budżetu państwa. Zmieniły się jednak zasady dotacji.

Podczas sesji zapadła między innymi decyzja o przystąpieniu w 2018 roku powiatu ostrołęckiego do realizacji zadań drogowych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Zgodnie ze zmienionymi założeniami Programu w 2018 roku powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na realizację tylko dwóch inwestycji. Radni zatwierdzili wytypowaną przez zarząd drogę Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas oraz drogę Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczysk.

Staraliśmy się wybrać drogi niekontrowersyjne, w których jest szeroki pas drogowy i projektant nie musiałby wychodzić na styk pasa drogowego – mówi starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł. Analizowaliśmy możliwość uzyskania najwyższej liczby punktów wniosków, które chcemy złożyć i stąd taka decyzja. Wnioski możemy złożyć tylko dwa rocznie i oby one przeszły. Wówczas będziemy pracować nad kolejnymi.

Zmianie uległa także ilość przyznawanych punktów za poszczególne elementy zadania drogowego.

Wniosek więcej teraz koncentruje się na przebiegu drogi przez miejscowości zabudowane, również na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dochodzi jeszcze jeden wskaźnik, jest to wskaźnik dochodowości. Nie ma też obowiązku ze strony powiatów projektowania twardych poboczy czy ścieżek pieszo-rowerowych. Gminy zdecydowały jednak o zachowaniu tych elementów także poza terenem zabudowanym W związku z tym wchodzą one finansowo w realizację zadań na dotychczasowym poziomie, nie przekraczają one jednak poziomu 25 punktów procentowych – dodaje Stanisław Kubeł.

Powiat ostrołęcki przeznaczył na sfinansowania obu zadań środki własne w łącznej kwocie 3 326 500 zł. Natomiast z dotacji celowej z budżetu państwa powiat będzie starał się o dofinansowanie w wysokości 6 mln. zł, po 3 mln. zł na każdą inwestycję. Środki w formie pomocy finansowej przeznaczyły też na ten cel gminy: gmina Myszyniec 1 540 000 zł, gmina Olszewo – Borki 1 221 000 zł, gmina Baranowo 368 000 zł.

Anna Sutuła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *