RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Jest lista zadań Budżetu Obywatelskiego 2020. Zobacz, jak zagłosować

W tegorocznym naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 mieszkańcy Ostrołęki złożyli 41 projektów: 7 w kategorii ogólnomiejskiej oraz 34 w kategorii osiedlowej. Do dalszego etapu – głosowania zakwalifikowanych zostało 27 z nich. 

W tym roku, po raz pierwszy środki przewidziane na budżet obywatelski zostały podzielone na wszystkie ostrołęckie osiedla oraz kategorię ogólnomiejską. Do rozdysponowania mieszkańcy mieli ponad 1,8 mln złotych.

Stworzenie kategorii osiedlowej zaaktywizowało ich mieszkańców do działania. Niemal każde osiedle zgłosiło swój własny projekt, który pozwoli zagospodarować przestrzeń, stworzyć miejsce rekreacji lub poprawić jakość życia poprzez remont infrastruktury drogowej” – poinformował ostrołęcki magistrat.

Projekty można było zgłaszać osobiście, w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem strony: www.ostroleka.budzet-obywatelski.org. Drogą elektroniczną wpłynęło 11 wniosków.

Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty oceniła komisja ds. budżetu obywatelskiego złożona z dyrektorów merytorycznych wydziałów urzędu. Każdy wniosek oceniony został pod względem formalnym i merytorycznym.

14 projektów nie spełniało wymagań, określonych w załączniku do uchwały nr 137/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. – 10 zadań w kategorii osiedlowej oraz 4 zadania w kategorii ogólnomiejskiej. Jeden z projektów został wycofany z procedowania przez jego autora.

O tym, które projekty zostaną zrealizowane zdecydują ostrołęczanie w czasie głosowania, które będzie trwało od 2 do 15 września 2019 r.

Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org) (głosowanie elektroniczne) lub poprzez wypełnienie karty do głosowania.  Mieszkaniec Miasta może oddać jeden głos tylko na jeden projekt w każdej kategorii.

Oto lista zakwalifikowanych zadań, na które można głosować:

Kategoria ogólnomiejska:
5. Młodzież dla Ostrołęki – Koncert Hip-Hopowy dla mieszkańców Miasta Ostrołęki
Koncert miałby charakter otwarty i zostałby zorganizowany w okresie maj-sierpień 2020r. na placu gen. Józefa Bema lub Plaży Miejskiej. Głównym motywem muzycznym koncertu byłaby muzyka hip-hop, która posiada setki fanów nie tylko wśród młodego pokolenia miasta. W koncercie udział wzięliby najbardziej popularni wykonawcy polskiej sceny hip-hopowej. W ramach koncertu planuje się również organizację występu lokalnych, ostrołęckich artystów wykonujących podobny styl muzyki.
Szacunkowy koszt: 150 000 złotych
12. Capoeira – czyli fitness dla kobiet w rytmach brazylijskiej samby
Organizacja oryginalnych zajęć ruchowych dla Pań z naszego miasta – rozwijającej się w Polsce sztuki walki Capoeira. To sport, który wywodzi się z tradycji afro-brazylijskiej, w której formy są rytmiczne, akrobatyczne. Istotą Capoeira są elementy tańca, wplecione w sztukę walki, co wpływa na płynność ruchów. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu przez 1,5 godziny w ogólnodostępnej sali, w okresie od stycznia do grudnia 2020 (z wyłączeniem wakacji – lipiec, sierpień).
Szacunkowy koszt: 10 000 złotych
26. Bezpieczny parking bez barier
Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Oświatowej przed bramą Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Wyznaczenie miejsc postojowych, w tym oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie nowych miejsc postojowych przed bramą wjazdową.
Szacunkowy koszt: 170 000 zł

Kategoria osiedlowa:
Osiedle Sienkiewicza:
1. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Poznańska
Wymiana nawierzchni betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników na ulicy Poznańskiej.
Szacunkowy koszt: 32 800 zł
2. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza
Wymiana starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników na ulicy Sienkiewicza, naprzeciwko dawnego budynku szpitala.
Szacunkowy koszt: 44 800 zł

Osiedle Leśne:
4. „RETY – REmonTY na Leśnym” – doposażenie i przebudowa placu zabaw na osiedlu Leśnym
Doposażenie i przebudowę obecnego placu zabaw. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup i montaż nowego ogrodzenia oraz doposażenie go w dodatkową zabawkę. Zabawka QUADRO 1255 extra, na której jednocześnie może bawić się kilkanaście osób wzbogaci nasz plac i uatrakcyjni na nim zabawę. Plac zabaw, stanie się miejscem integracji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, będzie on także służył rodzicom do aktywnego spędzana czasu ze swoimi dziećmi.
Szacunkowy koszt: 60 297 zł

Osiedle Łazek:
20. Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na osiedlu Łazek.
W ramach zadania zostanie wykonane częściowe oświetlenie ulic Fortowej, Działkowej
i Sztandarowej. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Zostanie postawionych siedem nowych słupów oświetleniowych. Jeden ze słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic: Fortowej i Działkowej wyposażony będzie w podwójną lampę oświetleniową.
Szacunkowy koszt: 70 725 zł
34. Oświetlenie ulicy Otok 10, 20
Montaż latarni ulicznej w ilości 6 sztuk. Ulica o długości 300 metrów. Ulica Otok 10,20 przebiega w terenie zakrzewionym i gęsto zadrzewionym, co po mroku, przy nierównej nawierzchni sprawia kłopoty z poruszaniem się. Ustawienie latarni zwiększyłoby bezpieczeństwo mieszkańców a zwłaszcza dzieci, które poruszają się tą drogą ze szkoły z przystanku autobusowego.
Szacunkowy koszt: 42 000 zł
35. Festyn Rodzinny Osiedla Łazek
Organizacja Festynu Rodzinnego z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Integracja
mieszkańców połączona z urozmaiconymi turniejami, potańcówką z DJ-em czy smakowitym jadłem z pewnością spełni oczekiwania przybyłych uczestników.
Szacunkowy koszt: 10 000 zł
36. Remont i naprawa pomnika (rozjazd dróg Padlewskiego i Sierakowskiego)
Naprawa posadzki pomnika – skucie i położenie nowych płytek. Wymiana głównego cokołu na taki z trwałego i estetycznego tworzywa, np. płyty granitowej oraz odnowienie napisu. Wymiana płyty napisowej na kamieniu.
Szacunkowy koszt: 21 000 zł
37. Badania dla mieszkańców – mobilne badania w specjalnych busach prowadzone przez wykwalifikowanych lekarzy
Mobilne badania w specjalnych busach prowadzone przez wykwalifikowanych lekarzy. Busy wyposażone w profesjonalny sprzęt. Badania będą prowadzone podczas Festynu na osiedlu Łazek.
Szacunkowy koszt: 10 000 zł
38. Kurs samoobrony dla kobiet
Projekt jest kierowany do kobiet z osiedla, aby miały szansę obronić się w trudnych sytuacjach. Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa. Kobiety z racji delikatnej budowy i znacznie mniejszej siły fizycznej bardzo często stoją na przegranej pozycji w starciu z napastnikiem. Ten kurs ma sprawić, aby kobiety umiały się obronić w każdej sytuacji. Czuły się bezpiecznie.
Szacunkowy koszt: 4 000 zł
39. Kosze na śmieci na osiedlu Łazek
Zakup koszy na śmieci, wraz z kosztem dostawy, umieszczonych na osiedlu Łazek. Nowoczesne kosze idealnie komponowałyby się w architekturę osiedla i spełniały swoją rolę. Brak koszy na śmieci skutkuje tym, iż papierki, butelki czy inne nieczystości są porzucane na chodnikach, drogach lub prywatnych posesjach.
Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Osiedle Witosa:
8. Z Osiedlem Witosa w przyszłość – wakacyjne warsztaty rozwijające
Wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo,plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa w wieku od 7-16 lat.Warsztaty mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie plastycznym,a także poprzez sztukę ucząc malowania, rysowania, filmowania, fotografowania otaczającej przyrody, oraz rozwijania sprawności fizycznej poprzez naukę gry w tenisa ziemnego i umiejętności pływania .
Szacunkowy koszt: 55 724,51 zł
13. Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na terenie Osiedla Witosa
Stworzenie stacji postojowej dla rowerów (w przyszłości ewentualnie włączonej do systemu rowerów miejskich) w okolicach skrzyżowania ulic Ławskiej i Ostrowskiej. Spodziewanym efektem jest zwiększenie liczby rowerzystów wśród mieszkańców naszego osiedla, co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie i samopoczucie.
Szacunkowy koszt: 46 950 zł

Osiedle Łęczysk:
17. Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ulic Łęczysk z ulicą Jana Sobieskiego
Dokończenie ogrodzenia i montaż lamp oświetleniowych na istniejącym już placu zabaw. Renowacja istniejącego boiska do koszykówki oraz doposażenie urządzeń na placu zabaw. Montaż kamer monitoringu.Nowoczesne urządzenia pozwolą spędzać bezpiecznie czas na tym placu zabaw i czuć się bardziej komfortowo. Montaż kamer przyczyni się poprawy bezpieczeństwa na tym osiedlu. Zapobiegnie dewastacji tego otoczenia i zaniecha działań, które mogłyby przyczynić przyczynić do niszczenia terenu miejskiego.
Szacunkowy koszt: 82 061,63 zł

Osiedle Centrum:
18. Enklawa Sport – Zabawa”. Inicjatywa obywatelska budowy ogrodu zabaw z miejscem do gry w piłkę nożną dla dzieci z blokowiska (przy ul. Cieplińskiego „Pługa”)
Projekt dotyczy stworzenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnej dla dzieci. Projekt przewiduje budowę ogrodu zabaw, z miejscem do gry w piłkę nożną oraz na urządzenia zabawowe typu piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki, domek zabaw. Utworzenie ścieżki ruchu dla małych rowerów dziecięcych. Przestrzeń będzie ogrodzona.
Szacunkowy koszt: 239 453 zł
23. Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1,3,5,7,9,11
Wymiana starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu „Polbruk” wraz z wymianą krawężników.
Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Osiedle Stacja:
7. Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na Osiedlu Stacja w Ostrołęce
Modernizacja będzie obejmowała utworzenie nowoczesnego podestu z „wachlarzowymi” schodami oraz unikatową formę zagospodarowania zieleni umożliwiającą aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ponadto projekt przewiduje wyposażenie terenu w postaci ławek wolnostojących, koszy na śmieci, oraz zasadzenie ozdobnych krzewów.
Szacunkowy koszt: 127 000 zł

Osiedle Bursztynowe:
41. Chodnik na ulicy Opalowej w stronę ulicy Korczaka
Realizacja zadania obejmuje budowę chodnika z krawężnikiem na podbudowie tłuczniowej na odcinku łączącym ul. Korczaka z ul. Opalową. Chodnik stanowi brakujący element ciągu pieszego łączącego skrajne zabudowania osiedla z ulicą Korczaka.
Szacunkowy koszt: 36.000 zł

Osiedle Wojciechowice:
22. Kompleks wypoczynkowo-sportowy „Kolorowe Wojciechowice”
Projekt obejmuje wymianę ławek i wyposażenie terenu w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy, m.in.: huśtawka, ławka z parciem, drążki do wymyków, ławki z rowerkiem, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy, przejście z opon, ścianka wspinaczkowa, belka balansująca.
Szacunkowy koszt: 82 944 zł

Osiedle Śródmieście:
32. Budowa placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Dziedziniec na terenie ZSZ nr 1 w Ostrołęce ma pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną. Aby mógł spełniać tę rolę niezbędna jest budowa przed tym obiektem placu manewrowego z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu zrealizowane zostaną: plac manewrowy, jezdnia, barierki i poręcze, ogrodzenie, parkingi, elementy zieleni, ławki, kosze i stojaki na rowery.
Szacunkowy koszt: 160 000 zł

Osiedle Traugutta:
14. Zagospodarowanie terenu na os. Traugutta
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej wraz z obrzeżami ok. 200 mkw. oraz montaż na niej urządzeń do zabawy oraz kamery monitorującej.
Szacunkowy koszt: 71 000 zł

Osiedle Stare Miasto:
24. Chusteczkowe Ogrody: rewitalizacja skweru im. Psarskiego
Wykonanie infrastruktury podziemnej i zagospodarowania terenu: roślinność, mała architektura, ścieżki, a następnie wykonanie monitoringu. Skwer zostanie zrewitalizowany, pojawią się na nim nowe krzewy i kwiaty, dostosowane do panujących tam warunków.
Szacunkowy koszt: 88 744,42 zł

Osiedle Parkowe:
25. Ostrołęka przyjazna psom – urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego w Ostrołęce
Celem projektu jest budowa wydzielonego terenu dla psów o powierzchni 600 m2 na terenie parku miejskiego w Ostrołęce. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca, w który psy będą mogły swobodnie biegać bez smyczy pod nadzorem swoich właścicieli oraz aktywnie spędzać z nimi czas. Wybieg dla psów byłby ogrodzonym, częściowo zadrzewionym terenem o nawierzchni pokrytej trawą, który mieściłby się na uboczu parku miejskiego. Wyposażony w tor agility, urządzenia do psich sportów oraz ławkę z zadaszeniem dla opiekunów. Posiadałby podwójną samozamykającą się bramkę, aby zminimalizować ryzyko ucieczki psa, przed wejściem znajdowałaby się tablica z regulaminem i zasadami korzystania z wybiegu.
Szacunkowy koszt: 69 256,53 zł
27. Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim
Inwestycja obejmuje przygotowanie starego podłoża do ułożenia sztucznej nawierzchni, demontaż starych krawężników, ułożenie nowej powierzchni polipropylenowej, montaż nowych koszy do koszykówki, bramek 3x2m, montaż słupków do gry w piłkę siatkową, wymalowanie linii do gier zespołowych i tenisa ziemnego, remontu ławek przy boisku oraz uporządkowanie terenu wokół boiska.
Szacunkowy koszt: 65 000 zł

Osiedle Dzieci Polskich:
11. Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców osiedla Dzieci Polskich
Projekt zakłada montaż huśtawki (1 szt.) dla os. niepełnosprawnych (typu Integrado Saturn) z zamkiem zabezpieczającym, na podłożu poliuretanowym (ok. 32 m2) z dedykowanym ogrodzeniem i tablicą regulaminu oraz montaż urządzeń siłowni na powietrzu (3 szt.) typu: motyl rozciągający, wioślarz wolnostojący, drążek. Urządzenia te będą uzupełniały wyposażenie placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni, zlokalizowanych na tej samej działce.
Szacunkowy koszt: 70 000 zł

UM Ostrołęka/pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *