RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Lista projektów odrzuconych z Budżetu Obywatelskiego 2020

Głosowanie na zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020 rozpoczyna się 2 września. Sprawdziliśmy, jakie projekty w tym roku zostały odrzucone. 

Czternaście projektów nie zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Odrzucone zostały cztery projekty z kategorii ogólnomiejskiej i dziesięć projektów z kategorii osiedlowej. Projekty te zostały odrzucone z rożnych względów.

Odrzucone projekty z Budżetu Obywatelskiego 2020:

Kategoria osiedlowa:
Osiedle Sienkiewicza:
Projekt „Uporządkowanie nawierzchni terenu poprzez utwardzenie gruntu płytami ekoażur przy ul. H. Modrzejewskiej 2 w Ostrołęce, na osiedlu Sienkiewicza” został odrzucony pod względem formalnym ze względu na brak wystarczającego obszaru terenu należącego do Miasta Ostrołęki, który pozwoliłby na wydzielenie parkingu dla parkujących w tym miejscu samochodów. Grunt sąsiadujący z terenem miejskim należy do Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osiedle Łazek:
Projekt „Monitoring na osiedlu Łazek (ul. A. Spiro i ul. Piotrowskiego)”został odrzucony pod względem merytorycznym. Osiedle Łazek nie jest wyposażone w światłowód, a ze względu na dużą odległość nie jest możliwa komunikacja radiowa. Wykonanie projektu jest również niezasadne ze względu na planowaną przebudowę skrzyżowania ulicy Sierakowskiego i ul. Padlewskiego.

Projekt „Bawełniane torby eko z logo osiedla Łazek” został odrzucony pod względem formalnym. Zakup 300 sztuk toreb nie spełnia wymogu ogólnodostępności.

Osiedle Centrum:
Projekt „Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Sikorskiego 16 i ul. Sucharskiego 7” na osiedlu Centrum został odrzucony pod względem merytorycznym. W proponowanym miejscu, chodnik jest zbyt wąski. Jego poszerzenie wiąże się z koniecznością przebudowy pasa drogowego. Remont chodnika w istniejącym ksztacie nie spełnia wymogów technicznych.

Osiedle Bursztynowe:
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz gości os. Bursztynowe poprzez montaż kamery monitoringu włączonej w system monitorowania oraz montaż progów zwalniających” został negatywnie oceniony przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem merytorycznym. Montaż progów zwalniających wymaga uzyskania przez wnioskodawcę opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto, komisja negatywnie oceniła zasadność montażu 2 znaków drogowych zakazujących z korzystania z parkingu przy ul. Platynowej w godz. 22.00 -6.00.

Osiedle Leśniewo:
Projekt „Utwardzenie nawierzchni ulicy Jaworowej” na osiedlu Leśniewo został odrzucony pod względem formalnym ze względu na fakt, że grunt, na którym znajduje się ulica Jaworowa nie jest własnością Miasta Ostrołęki. Należy on do Gminy Rzekuń.

Osiedle Starosty Kosa:
Projekt „Zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańcom osiedla poprzez utwardzenie drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Hallera i 11 Listopada” na osiedlu Starosty Kosa został odrzucony pod względem merytorycznym. Projekt zakłada utwardzenie drogi w miejscu już istniejącego odcinka. W części pokryty jest on asfaltem, w części teren nie jest utwardzony. Ze względu na zbyt wąską drogę, ruch odbywa się także istniejącym chodnikiem. Odcinek nie spełnia warunków technicznych. Jego poszerzenie wymaga opracowania projektu przebudowy całego odcinka i jego realizację, co zdecydowanie przekracza koszty przewidziane na osiedle Starosty Kosa.

Osiedle Śródmieście:
Projekt „Uporządkowanie nawierzchni terenu poprzez utwardzenie gruntu płytami ekoażur przy ul. Goworowskiej w Ostrołęce, na osiedlu Śródmieście” został odrzucony pod względem merytorycznym. We wskazanym miejscu, Miasto Ostrołęka nie posiada wystarczającej ilości gruntu, by utwardzić go pod parking dla mieszkańców. Teren nie spełnia warunków zagospodarowania technicznego.

Projekt „Urządzenie placu zabaw ul. Henryka Dobrzańskiego nr dz. ew. 50068” został przez komisję odrzucony pod względem merytorycznym. Część działki o pow. 120 m2 dzierżawiona jest 7 osobom fizycznym. Na terenie działki znajdują się garaże, a tuż za jej granicą znajduje się parking.

Osiedle Parkowe:
Projekt „Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez modernizację chodnika wzdłuż ul. Celulozowej” został odrzucony pod względem merytorycznym. Ulica Celulozowa wymaga całkowitej przebudowy. Ze względu na parkujące na niej prostopadle samochody, przejazd jest utrudniony i odbywa się w części chodnikiem. Jego remont nie rozwiąże problemów komunikacyjnych w tym obszarze. Stworzenie projektu kompleksowej przebudowy i jej realizacja znacznie przekracza koszty przewidziane na osiedle Parkowe.

Kategoria ogólnomiejska:
Projekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dojazdu do budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada poprzez utwardzenie drogi wjazdowej z ulicy głównej” został przez komisję odrzucony pod względem formalnym. Zgłoszony fragment ulicy 11 Listopada nie jest ulicą, z której korzysta większa ilość mieszkańców, nie łączy ona kilku osiedli; jest ulicą osiedlową, z której korzystają mieszkańcy sąsiednich bloków i trzech domów jednorodzinnych. Zmiana kategorii nie jest możliwa ze względu na środki konieczne do realizacji zadania. Autor oszacował je na kwotę 180 tys. złotych.

Projekt „Przebudowa dziedzińca wewnętrznego przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Etap 2”został odrzucony ze względów formalnych. Autor oszacował koszt projektu na 310 tys. złotych, co przekracza ilość środków przewidzianych w kategorii ogólnomiejskiej. Dodatkowo, zadanie budżetu obywatelskiego nie może być jednym z etapów inwestycji. Musi być to zadanie jednoroczne, zamknięte.

Projekt „Wymiana nawierzchni ulicy Stefana Kijaka na odcinku od ulicy Romualda Traugutta do ulicy Olimpijskiej” komisja negatywnie oceniła pod względem merytorycznym. Projekt zakłada utwardzenie drogi w miejscu już istniejącego odcinka. Odcinek nie spełnia warunków technicznych. Jest zbyt wąski. Jego poszerzenie wymaga opracowania projektu przebudowy całego odcinka i jego realizację, co zdecydowanie przekracza koszty przewidziane na realizację zadań w kategorii ogólnomiejskiej.

Natomiast projekt pn. „Modernizacja i remont ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego” został wycofany z procedury przez jego autora.

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *