RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Miasto dostosuje swoje placówki przedszkolne do potrzeb osób niepełnosprawnych

Władze Ostrołęki pozyskały ponad 424 tys. zł dofinansowania na realizację projektu “Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich”. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

– Naszym celem jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w pięciu przedszkolach miejskich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz organizacja zajęć dodatkowych – mówi Łukasz Kulik, Prezydent Miasta Ostrołęki.

Na projekcie zyska też kadra pedagogiczna, która podniesienie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Cele szczegółowe projektu to:

– dostosowanie bazy lokalowej PM1, PM 7, PM 10, PM 15 i PM 17 do potrzeb realizacji specjalistycznej oferty terapeutycznej wynikających z potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

– realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne wobec 200 dzieci, w tym 8 dzieci niepełnosprawnych w zakresie stwierdzonych deficytów,

– podniesienie kompetencji zawodowych 19 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pracy w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt został skierowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 533 778,75 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 424 338,75 zł. Wkład własny wynosi 109 440 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

UM Ostrołęka/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 + 12 =